Damage control surgery

Chirurgická kontrola poškodenia (DCS) je život zachraňujúca séria krokov u pacienta s kritickou polytraumou. V minulosti bol trend „tradičného prístupu“ – všetko urobiť naraz (prístup, revízia, resekcia, rekonštrukcia) bez ohľadu na stav pacienta, tento postup však vykazoval vysokú letalitu.

 • 1983 Stone a kol. – princípy DCS
 • 1992 Burch a kol. – opísali triádu smrti
 • 1993 Rotondo a Schwab – termín DCS
 • 2001 Assensio a kol. – intraoperačné parametre a indikácie zahájenia DCS protokolu

Cieľom damage control surgery je:

 1. obnova fyziologických parametrov pred anatomickou – chirurgickou opravou
 2. uľahčenie kontroly krvácaniakontaminácie
 3. stabilizácia fatálnych problémov
 4. resuscitácia
 5. definitívne ošetrenie

Triáda smrti

 1. Hypotermia – dôsledok krvácania a resuscitácie
  • Teplota < 36°C (ak trvá > 4 hodiny)
  • Arytmia
  • Imunosupresia
  • Systémová cievna rezistencia
 2. Koagulopatia – dôsledok masívnej objemovej resuscitácii (zhoršenie dilúciou)
  • Porucha koagulačných faktorov
  • Dysfunkcia trombocytov
 3. Metabolická acidóza – dôsledok hypoperfúzie a následného anaeróbneho metabolizmu a tvorby laktátu
  • Znížená kontraktilita myokardu
  • Znížený vývrhový objem

Indikácie pre DCS

 1. Predoperačné parametre
  • Vysoko energetické poranenie
  • Tupé poranenie trupu
  • Mnohopočetné poranenie trupu
  • Hemodynamická instabilita, koagulopatia a hypotermia pri prijatí
 2. Peroperačné parametre
  • Teplota < 34°C
  • pH < 7,2
  • HCO3 < 15 mEq/L
  • Podanie > 5 000 ml (5 L) transfúzie
  • Intraoperačná náhrada > 12 000 ml (12 L)
  • Obraz intraoperačnej koagulopatie

Chirurgická kontrola poškodenia pri poranení brucha

Kontrola poškodenia pozostáva z 3 po sebe nasledujúcich fáz:

 1. Fáza – skrátená laparotómia
  • Kontrola krvácania a hemostáza
  • Výplach dutiny brušnej
  • Brušná fascia ponechaná otvorene
  • Podkožná drenáž – Redonov drén
 1. Fáza – resuscitácia na JIS (úprava triády smrti)
  • Hypotermia – teplé infúzne roztoky, termoizolačné prikrývky
  • Koagulopatia – Erytrocytárna masa , Trombocytárny koncentrát a čerstvá zmrazená plazma
  • Metabolická acidóza – upraví sa sama zohriatím pacienta
 1. Fáza – definitívne chirurgické ošetrenie
  • reoperácia po 36 – 48h (cievne rekonštrukcie, GIT kontinuita)
  • enterálna výživa

Zdroj: Zdroje a literatúra