Empyém žlčníka

Empyém žlčníka je najzávažnejšou formou akútnej cholecystitídy. Empyém žlčníka je zvyčajne výsledkom progresie akútnej cholecystitídy pri stáze žlče a obštrukcie ductus cysticus. Ide o stav v chirurgii, ktorý si vyžaduje okamžitú liečbu ATB a okamžité odsatie obsahu / odstránenie žlčníka, aby sa znížilo riziko rozvoja septického šoku.

Etiopatogenéza

 • Cholecystitída spôsobená cholelitiázou
 • Karcinóm žlčníka

Stáza žlče v žlčníku sa sekundárne infikuje bakteriálnou flórou, čo vedie k hnisaniu pri akútnom zápale.
Medzi baktérie, ktoré sa podieľajú na vzniku empyému patria: Klostrídie, Bakteroidy, Klebsiella Enterococcus faecalis a E.coli.

Klinický obraz

 • Murphyho príznak
 • Hmatný žlčník
 • Vysoká horúčka
 • Zimnica s triaškou

Diagnostika

 • Laboratórne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie

Laboratórny nález so zvýšeným počtom leukocytov s posunom doľava, nárast hepatálnych enzýmov.
USG vyšetrenie s nálezom edematózneho žlčníka. Ak USG nestanoví diagnózu, tak je potrebné doplniť CT.
CT vyšetrenie zobrazí zväčšený edematózny žlčník a niekedy pericholecystickú kolekciu tekutiny.
MRI vyšetrenie s hladinou tekutiny s vrstvou hnisavej žlče.

Terapia

 • Širokospektrálna ATB liečba
 • Hydratácia pacienta
 • Cholecystektómia

Dôležité je čo najrýchlejšie optimalizovať stav pacienta a indikovať operačný výkon.  ATB terapia pokračuje až do ústupu teploty.

Zdroj: Zdroje a literatúra