Zlomeniny pately, ruptura patelárneho väzu

Zlomeniny pately

Zlomeniny pately vznikajú priamym pôsobením násilia (pád na patellu). Vznikajú rôzne tvary lomných línii a dislokácie, nielen patelly, ale aj svalov.

Klinický obraz

 • Hematóm v podkoží a rovnako aj v kĺbovej dutine.

Diagnostika

 • Anamnéza + fyzikálne vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie

Nemožnosť urobiť aktívnu extenziu kolena alebo zdvihnutie končatiny natiahnutou v kolene. Lomná línia je hmatná v podkoží, ktorá býva presiaknutý krvným výronom.

RTG vyšetrenie v 2 základných projekciách + tangenciálny snímok patelly.

Priečna zlomenina pately s dislokáciou fragmentov
Kominutívna zlomenina pately s lipohemartros
Vertikálna zlomenina laterálneho polu pately

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
 2. Chirurgická liečba
  • Reparácia poškodeného extenzného aparátu kolena – ťahová serkláž ev. so šróbami
  • Kirschner
Konzervatívna liečba je indikovaná:
 • Nedislokované, pozdĺžne prebiehajúce zlomeniny
 • Priečne fisúry

Ruptura ligamentum patellae

Mechanizmus vzniku je nepriame poranenie pri silnej kontrakcii m. quadriceps vo flexii kolena. Diagnóza sa zakladá na klinickou vyšetrení, kedy sa zistí hmatný defekt pod distálnym pólom pately. RTG vyšetrenie potvrdí diagnozu, pričom môže byť patrná abrupcia dolného pólu pately.

Chirurgická liečba transoseálnou suturou väzu do dolného pólu pately. Sutura sa zaisťuje oválnou alebo osmičkovou cerklážou vedenou kanálom v patele a v tuberositas tibiae.

Zdroj: Zdroje a literatúra