Blast syndróm

Blast syndróm je súbor príznakov vznikajúcich pri explózii. Ide o poranenia vznikajúce pôsobením tlakovej / rázovej vlny na ľudský organizmus. Podstatou výbuchu je prudká premena energie (chemickej, jadrovej, apod.), ktorá vedie k prudkému rastu teploty a tlaku plynu v mieste explózie a na expanziu splodín výbuchu do okolia. Energia rázové vlny sa pri šírení uvoľňuje vždy, keď prechádza rozhraním, v ktorom sa mení akustická impedancia, teda na rozhraní:
mäkké tkanivo – vzduch
mäkké tkanivo – kosť

Rozsah poranenia závisí na:
 1. intenzite explózie
 2. dobe pôsobenia

Primárne poranenie

Primárne poranenie je spôsobené lokálne pôsobiacou tlakovou vlnou (plyn, tekutina, pevná látka).Vznikajú najčastejšie, ak je osoba blízko zdroja explózie (napr. nášľapná mína). Dochádza predovšetkým k poraneniu orgánov, ktoré obsahujú vzduch – najprv stredné ucho, pľúca (kontúzia, krvácanie, poškodenie alveol), a neskôr črevá. Traumatizovaný je tiež mozog. Pre primárne poranenia je charakteristická absencia vonkajších poranení, teda sú často nerozpoznané alebo podcenená závažnosť a rozsah zranení.

Sekundárne poranenie

Pri sekundárnom poranení hrajú svoju úlohu zvyšky predmetov, ktoré sú výbuchom vymrštené do okolia.

 • penetrujúce traumy s viditeľným krvácaním alebo s krvácaním do vnútorných orgánov
 • perforujúce traumy s viditeľným krvácaním alebo s krvácaním do vnútorných orgánov

Prítomnosť šrapnel výrazne komplikuje ošetrenie.

Terciálne poranenie

Terciárne poranenie je až do rozsahu amputácie, vznikajúce prudkým nárazom vzduchu či nárazom ľudského tela proti prekážke. Často sprevádzaná penetrujícími poraneniami.

Nepriame poranenie

Vznikajú v inej súvislosti (napr. zrútenie stavieb, udupanie davom), popáleniny, crush syndrom.

Závislosť poranenia od vzdialenosti od epicentra

Epicentrum výbuchu spôsobí devastujúce, stratové, smrteľné poranenia.
Primárna zóna výbuchu, kde tlaková vlna pôsobí na stredné ucho či pľúca.

 1. v otvorenom priestore sa rázová vlna šíri sféricky , odráža sa od zeme a od stojacich objektov; pretlak je nasledovaný vlnou podtlaku a rýchlej normalizácii tlakových pomerov (rozdielov)
 2. v uzavretom priestore sa tlaková vlna odráža a pretlak trvá dlhšie, zväčšuje sa podiel primárnych poranení; naopak vplyvom prekážok (napr. sedadlá v autobuse) klesá podiel črepinových poranení
 3. immersion blast syndrome (šírenie tlakovej vlny v kvapaline), vzniká::
  • kontúzia brucha s ruptúrou kľučiek
  • kontúzia očných búlb
 4. solid blast syndrome (šírenie tlakovej vlny v pevnom prostredí), vznikajú:
  • viacpočetné zlomeniny končatín (u pacientov, ktorí v okamihu výbuchu stáli)
  • zlomeniny panvy a chrbtice (u pacientov, čo sedeli)

Poranenie jednotlivých orgánov

 1. Ucho – perforácia bubienka s poranením sluchu
 2. Pľúca
  • ruptúra alveokapilárnej membrány s krvácaním a vzduchovou embóliou mozgu a koronárnych ciev
  • emfyzém
  • pneumotorax
 3. Srdce – poruchy srdcového rytmu
 4. GIT – kontúzia až perforácia čreva
 5. Končatiny – amputácia periférnych častí
 6. Svaly – rozvoj Crush syndrómu

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Zabezpečenie dýchacích ciest – intubácia, koniotómia, tracheotómia, atropín
  • Oxygenoterapia
  • Tlmenie bolesti
  • Zabezpečenie cirkulácie – kardiotoniká, liečba šoku
  • Prevencia infekcie (pľúcnych komplikácii) – ATB
 2. Chirurgická liečba – při nemožnosti konzervatívneho postupu, je kauzálna (zlomeniny – osteosyntéza, perforácia GIT – revízia brušnej dutiny a sutura, prípadne  anastomóza a pod)

Zdroj: Zdroje a literatúra