Kritická končatinová ischémia

Kritická končatinová ischémia je charakterizovaná typickou kľudovou ischémiou alebo nálezom ischemických kožných lézii typu ulcerácii alebo gangrény. Nález odpovedá ICHDK v štádiu III alebo IV podľa Fontaina. Jedná sa o chronické ochorenie, ktoré trvá niekoľko týždňov až mesiacov.

Medzi kritéria patrí kľudová bolesť, ulcerácie s členkovým systolickým tlakom pod 50 mmHg a / alebo tlakom na palci pod 30 mmHg. Nová klasifkácia tzv. SVS WIFI (rana – Wound, ischémia – Ischaemia, infekcia nohy – Foot Infection). Liečbou je revaskularizácia končatiny, starostlivosť o ranu a liečba či prevencia aterosklerotických rizikových faktorov.

Kritéria pre stanovenie diagnózy:
 • Prítomnosť kľudovej ischemickej bolesti, ktorá vyžaduje analgetickú liečbu viac ako 2 týždne s členkovým systolickým tlakom pod 50 mmHg a / alebo tlakom na palci pod 30 mmHg
 • Prítomnosť ulcerácii či gangrén na nohe alebo prstoch s členkovým systolickým tlakom pod 50 mmHg a / alebo tlakom na palci pod 30 mmHg

Etiopatogenéza

 • Ateroskleróza
 • Diabetes mellitus – makroangiopatia

Ochorenie vzniká, keď je arteriálne postihnutie natoľko závažné, že prietok krvi nedokáže naplniť nutritívne požiadavky tkanív.

Klinický obraz

 • Bolesť končatiny
 • Ulcerácie a gangrény

Dominujúcim príznakom je bolesť DK. U diabetikov pre neuropatiu môže tento príznak chýbať. Bolesti sú intenzívne a nereagujú na bežnú analgetickú terapiu. Často je potrebné podávať analgetiká opiátového typu. Bolesť sa zhoršuje v chladom prostredí.

Gangrény sú prevažne lokalizované na prstoch nohy alebo na päte (tlakové body). Gangrenózne tkanivo, pokiaľ nie je infikované, tak postupne atrofuje a mumifikuje a pokiaľ je cirkulácia v danej oblasti dobrá, dochádza k jej spontánnej amputácii.

V rámci diferenciálnej diagnostiky je potrebné odlíšiť, či ide o defekty ischemické, žilové, neuropatické alebo kombináciou.

 • Ischemické defekty vznikajú predovšetkým pod kotníkom na nohe
 • Žilové defekty vznikajú predovšetkým nad kotníkom (bercové vredy)

Klasifikácia

Klasifikácia SVS WIFI
Stupeň (grade) Defekt Ischémia Infekcia
Ulcerácia Gangréna ABI Stupeň infekcie
0 > 0,8
1 malá 0,6 – 0,79 ľahká
2 hlboká prsty 0,4 – 0,59 stredne ťažká
3 veľká extenzívna < 0,39 ťažká

ABI =  ankle-briachial index

Diagnostika

 • Funkčné metódy
 • Doppler USG vyšetrenie
 • CT angiografia

Funkčné metódy:

 • Tlaky v oblasti členkov: typicky 50 – 70 mmHg, u pacientov s ischemickou bolesťou 30 – 50 mmHg
 • Tlaky prstov: kritická hodnota < 50 mmHg – dôležité u diabetikov
 • Transkutánna tenzia O2: kritická hodnota < 30 mmHg
 • Posúdenie mikrocirkulácie: kapilaroskopia, fluorescenčná videomikroskopia, laser-doppler fluxmetria

Terapia

 • Liečba bolesti – NSA, paracetamol, opiáty
 • Revaskularizácia – PTA, endarterektómia
 • Liečba defektov – nekrektomia, neadhezívne obväzy

Analgetická liečba je dôležitá na zlepšenie funkcie končatiny a kvality života. Pri neúčinosti NSA a paracetamolu, je vhodné podávanie opiátov. Dôležité je podávanie analgetík v pravidelných intervaloch. U dlhodobo hospitalizovaných pacientov je vhodná liečba depresie a hospitalizmu SSRI preparátmi.

Zdroj: Zdroje a literatúra