Crohnova choroba

Morbus Crohn je chronický granulomatózny zápal všetkých vrstiev črevnej steny (transmurálny zápal) s dyskontinuálnym segmentálnym postihnutím celého gastrointestinálneho traktu. (od dutiny ústnej po anus) Najčastejšie býva postihnuté terminálne ileum. Výskytuje sa najčastejšie okolo 30. roku života s familárnou predispozíciou v dôsledku mutácie NOD2-/ CARD 15 génu.  Ochorenie prebieha chronicky s obdobiami zhoršenia (relapsu) s obdobiami pokoja (remisie).

Najčastejšie oblasti postihnutia:
 • Ileocekálna oblasť – terminálne ileum (40%)
 • Hrubé črevo (30%)
 • Tenké črevo (15-20%)
 • Pažerák, žalúdok, duodenum (5-10%)

Etiopatogenéza

 • Enviromentálne vplyvy
 • Genetická predispozícia
 • Imunitná dysregulácia

Ochorenie často začína pre 30. rokom života nezriedka ako apendicitída so subakútnym priebehom.

Klinický obraz

Intestinálne príznaky:

 • Chronické hnačky
 • Bolesť brucha zvyčajne v oblasti mezogastria
 • Strata hmotnosti, slabosť, anorexia
 • Krvácanie z konečníka
 • Primárna sklerotizujúca cholangitída

Extraintestinálne príznaky:

 • Artritída, ankylózujúca spondilitída, sakroilitída
 • Otitída, episkleritída, uveitída, keratitída
 • Erythema nodosum. pyoderma gangrenosum, acrodermatitis enteropatica
 • Subfebrility

Komplikácie

 • Fistula
 • Anorektálny absces
 • Subileus
 • Perforácia steny (vred) a peritonitída
 • Zvýšené riziko vzniku karcinómu
 • Amyloidóza
 • Syndróm krátkyho čreva po resekcii ilea

Vredy niekedy penetrujú cez črevnú stenu a vytvárajú fistuly (intestino-intestinálne, intestino-kolické, prokto-vaginálne, prokto-vezikálne, intestino-kutánne). Pri dlhom trvaní ochorenia a penetrácii vredov sa môžu okrem fistúl vytvárať stritúry, medzikľučkové abscesynádory.

Diagnostika

 • Laboratórne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Ileokolonoskopia
 • Histologické vyšetrenie

laboratórnom náleze je zvýšená sedimentácia erytrocytov, CRP a leukocytóza. V krvnom obraze anémia z nedostatku železa (spôsobená stratou krvi do čreva), ev. megaloblastická anémia.  Detekcia protilátok proti Saccharomyces cerevisiae.

USG vyšetrenie zobrazí zhrubnutie steny hrubého čreva (> 4 mm) a/alebo ilea (> 2 mm). Je potrebné pátrať po brušných abscesoch vrátene komplikácii, napr. pravostranná hydronefróza.

Pri ileokolonoskopii – segmentálne diskontuálny nález (skip lesions), aftoidné lézie, fenomén dlaždíc (cobble stone pattern), edematózne zdurenie sliznice medzi lineárnymi mapovitými ulceráciami (snail trails) a sliznica pripomínajúca „husiu kožu“ – vzniká lymfofolikulárnou hyperpláziou.

Histologické vyšetrenie potvrdí ochorenie dôkazom granulómov z epiteloidných a viacjadrových buniek s lymfangiektáziami.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Ľahká forma Crohnovej choroby – Mesalazin / Sulfasalazin
  • Stredne ťažká forma Crohnovej choroby – Budesonid
  • Ťažká forma Crohnovej choroby – Prednizon
  • Refraktérna forma Crohnovej choroby – Azatioprin / 6-merkaptopurin / metotrexát
  • Komplikácie Crohnovej choroby, napr. fistula – ATB liečba: Metronidazol / Ciprofloxacin
  • Biologická liečba – infliximab (blokátor TNF-a)
 2. Endoskopická liečba – pri črevných stenózach
  • Endoskopická balónková dilatácia
 3. Chirurgická liečba – pri fistulách, perforáciach s peritonitídou, ileóznych stavoch, krvácanie, toxické megakolon, septické komplikácie
  • Bypass – obchádzka úseku čreva s jeho zachovaním in situ
  • Resekcia postihnutého úseku s anastomózou – ileocekálna resekcia (najčastejšie)
  • Kolektómia – subtotálna kolektómia s ileo-rekto anastomózou
  • Enterostómia

Anastomózu sa odporúča odporúča siť najčastejšie end-to-end v zdravej stene čreva.
Vo viacerých randomizovaných štúdiách porovnávajúcich dlhodobé výsledky jednotlivých segmentálnych resekcii hrubého čreva (pravostranná / ľavostranná hemikolektómia, resekcia sigmy, resekcia colon transversum) so subtotálou kolektómiou a ileo-rekto anastomózou a väčší benefit pre pacientov bol dosiahnutý po segmentálnych resekciách.

Enterostómie sa okrem dočastných a trvalých ileostómiii (najčastejšie podľa Brooka), využívajú dvojhlavňové ileostómie alebo kolostómie na ochranu anastomózy (protektívna stómia).

Zdroj: Zdroje a literatúra