Premedikácia a svalová relaxácia

Premedikácia

Premedikácia je podávanie lieku ako príprava na vlastný liečebný zákrok s cieľom tento zákrok uľahčiť zbaviť pacienta napätia a strachu a/alebo znížiť riziko nežiadúcich účinkov (pred endoskopickým vyšetrením, pred operáciou). Premedikácia môže byť podaná napríklad deň pred alebo pred vlastnou liečbou.

Správna premedikácia neznižuje len strach a napätie, ale uľahčuje aj úvod do celkovej anestézy. K premedikácii sú používané barbituráty, opiody, benzodiazepíny, neuroleptiká, anticholinergikáantihistaminiká.

Premedikácia je taktiež podávaná k navodeniu spánku večer pred operačným výkonom (benzodiazepíny, neuroleptiká).

Svalová relaxácia

Myorelaxancia sú látky, ktoré uvoľňujú spazmy a vedú k relaxácii priečne pruhovaných svalov.

 1. Centrálne myorelaxancia – pôsobia na úrovni miechy a mozgového kmeňa
  • Nebenzodiazepínové – Baklofen, Tizanidin, Tolperison
  • Benzodiazepínové – Diazepam
 2. Periférne myorelaxancia – pôsobia na presynaptickom nervovom zakončení alebo postsynaptickej membráne, kde sa viažu na receptor pre acetylcholín, čím blokujú nervovo svalový prenos (blokádou acetylcholínu)
Nežiadúce účinky:
 • Uvoľnenie histamínu z mastocytov à bronchokonstrikcia, zvýšená bronchiálna sekrécia, pokles krvného tlaku
 • Blokáda sympatikových ganglii a drene nadobličky à bradykardia, pokles krvného tlaku
 • Iónová dysbalancia
 • Respiračná paralýza (nadmerné užitie) – antidotum inhibítor ACH esterázy
 • Malígna hypertermia – antidotum Dantrolen

Presynapticky pôsobiace myorelaxancia

Látky znižujúce uvoľnenie ACH z presynaptického zakončenia do synaptickej štrbiny. Nasleduje myorelaxácia až paralýza. Patrí sem BotulotoxínAminoglykoidy.

Postsynapticky pôsobiace myorelaxancia

Látky ovplyvňujúce N receptory (nikotínové).

Nedepolarizujúce

Kompetitívne antagonizujúce acetylcholín na N-receptore.

Reverzibilne sa viažu na N-receptory, čím blokujú naviazanie ACH a tým vzniku depolarizácie postsynaptickej membrány. Pri ich použití je potrebná intubácia a riadená ventilácia za stáleho monitorovania a použitia antidota – inhibítor ACHesterázy.

Doba pôsobenia: 80 minút
Nástup účinku: 5 minút

Mivakurium, Rokuronium, Atrakurium, Pankuronium

Depolarizujúce

Agonizujúce acetylcholín na N-receptore (naviažu sa) a sú rezistentné voči pôsobeniu ACHesterázy. Vyvolávajú dlhodobú depolarizáciu membrány, po ktorej nasleduje oneskorená repolarizácia, ktorá bráni kontrakčným účinkom acetylcholínu. Výsledkom je prechodná aktivácia svalu, po ktorej dochádza k paralýze. V dobe maximálneho pôsobenia dochádza k prechodnej apnoickej pauze (potrebná ventilácia).

Nemajú antidotum.

Suxamethonium / sukcinylcholín

Zdroj: Zdroje a literatúra