Poranenie väzov v oblasti členka

Ligamentózne poranenie členka je jeden z najčastejších úrazov všeobecne. K poraneniam dochádza v bežnom živote, ale najmä pri športoch, kde členok nie je chránený pevnou obuvou. Distorzia v členku je popis úrazového mechanizmu (nie je to diagnóza v pravom slova zmysle). Prevláda mechanizmus supinácie. Pronácia je menej častá.

Z  patologicko-anatomického hľadiska sa rozlišujú 3 stupne poranenia väzov:
 1. Distenzia (natiahnutie)
 2. Parciálna ruptura
 3. Totálna ruptura

Klinicky tieto stupne medzi sebou plynulo prechádzajú a je preto dôležité rozlíšiť, či poranenie spôsobilo kĺbovú nestabilitu alebo nie.

Pri supinácii dochádza k poraneniu postupne jednotlivých štruktúr:

 1. Predný fibulotalárny väz
 2. Fibulokalkaneárny väz
 3. Zadný fibulotalárny väz

Pri pronácii dochádza k poraneniu deltového väzu. Ligamenta vnútorného členka sú pevnejšie a násiliu lepšie odolávajú.

Klasifikácia

 1. Poranenie fibulotalárneho väzu – lig. collaterale laterale 
  • Predný fibulotalárny väz – lig. talofibulare anterius 
  • Zadný fibulotalárny väz – lig. talofibulare posterius
 2. Poranenie fibulokalkaneárneho väzu – lig. calcaneofibulare
  • Predný fibulokalkaneárny väz – lig. calcaneofibulare anterius
  • Zadný fibulokalkaneárny väz – lig. calcaneofibulare posterius 
  • Oba fibulokalkanerárne väzy
 3. Poranenie tibiofibulárneho väzu – lig. tibiofibulare
 4. Poranenie deltového väzu – lig. collaterale mediale 
  • pars tibiotalaris anterior 
  • pars tibiotalaris posterior 
  • pars tibionavicularis 
  • pars tibiocalcanea 

Diagnostika

 • Klinický obraz a úrazová anamnéza
 • RTG vyšetrenie – k vylúčeniu prítomnej zlomeniny
 • Akútna artroskopia s možnosťou kĺbového debridementu
 • MRI vyšetrenie

Vždy vyšetrovať aj neporanenú končatinu !

MRI vyšetrenie je metódou voľby pri chronickej instabilite alebo osteochrondrálnom poranení.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • ľahšie formy poranenia
   • Odľahčenie, eleváciu končatiny
   • Imobilizácia ortézou alebo aspoň elastickou bandážou
   • Antiflogistiká (ibuprofén, diklofenak)
  • ťažšie formy poranenia
   • Imobilizácia na 5 – 7 dní, následne ortéza na 6 týždňov
 1. Chirurgická liečba – kompletná ruptura väzov
  • sutura väzu

Zdroj: Zdroje a literatúra