Amputácie

Amputácia je odstránenie periférnej časti tela od celku úrazom alebo chirurgicky. Výkon je indikovaný až ako posledná možná na záchranu zdravej časti končatiny, prípadne života, najmä, ak nie je možné riešiť stav konzervatívne (napr. pomliaždenie končatiny, ťažká ischémia, infekcia so sepsou, zhubný nádor). Amputácia patrí k najstarším výkonom.

Exartikulácia je odstránenie končatiny v mieste kĺbu.

Typy amputácii

Dôležitým rozhodnutím pre operovaného je výška určenia amputácie.

Výška amputácie je daná:
 • rozsahom poranenia
 • rozšírením infekcie
 • lokalizáciou infekcie
 • nádorovým ochorením
Podľa výšky sa amputácia delí na:
 1. Nízka amputácia
 2. Stredná amputácia
 3. Vysoká amputácia

Vývin amputačnej techniky a protetiky viedol k zostaveniu rôznych amputačných schém, kde sú časti končatín klasifikované ako dôležité, menej dôležité, bezcenné a prekážajúce. Najznámejšia je schéma podľa Zur Vertha.

Amputácie končatín sa vykonávajú v bezkrvnom terénne, kde treba umiestniť škrtidlo nad miesto rezu. V bezkrvnom teréne je možné spraviť ligatúru ciev hneď pri pretínaní tkaniva alebo ich vyhľadať až po znesení amputátu. Vždy je potrebné po zložení škrtidla revidovať prípadné krvácanie.

Laloková amputácia

 • Lalokové rezy s postupným schodovitým pretínaním jednotlivých vrstiev
 • Laloky tvoriť len z kože, ostatné vrstvy sa pretínajú cirkulárne alebo je lalok tvorený kožou, fasciou a svalom
 • Je potrebné zachovať motoriku pahýľov – robí sa:
  • Myoplastika – spojiť svaly určitej skupiny s ich antagonistami
  • Myodéza – vytvorenie nového svalového úponu
 • Špeciálnu pozornosť treba venovať ošetreniu nervu – prevencia amputačného neurómu
  • Vytiahnutie kmeňa nervu a ostro ho prerušiť, následne ho nechať spontánne retrahovať
 • Kostný pahýľ prekryť pripraveným periostálnym lalokom (kvôli výžive) – prevencia korunného sekvestru

Indikácie k amputácii

Indikácie k amputácii sú rôzne, ale najčasnejšie je indikovaná pri poruche prekrvenia dolnej končatiny pri ischemickej chorobe DK. Pri nedostatočnom krvnom zásobení končatiny je zvyšná časť tela zaťažovaná, čo môže viesť k ohrozeniu celkového stavu a života. Amputácia môže zmierniť bolesť a zmeniť stav pacienta.

Medzi ostatné indikácie k amputácii patrí: 

 • Trauma
 • Infekcia – dlhodobý lokálny proces alebo akútna sepsa lokálneho infektu
 • Nekróza – popáleniny, omrzliny
 • Diabetická noha – pokročilé štádium
 • Tumor

Komplikácie

 • Hematóm
 • Kožná nekróza, gangréna pahýľov
 • Dehiscencia rany
 • Fantómové ťažkosti
  • Fantómové pocity – norma, pokým si CNS zvykne na neprítomnosť končatiny
  • Fantómové bolesti – neuróm

Amputácie na hornej končatine

 • Intertorakohumeroskapulohumerálna amputácia – komplet celá končatina
 • Krukenbergové klepeto – amputácia v distálnej tretine predlaktia, oddelenie rádia od ulny
 • Amputácia prstov

Amputácie na dolnej končatine

 • Hemikorporektómia – odstránenie celého panvového pletenca
 • Hemipelvektómia – odstránenie DK s polovicou panvy
 • Exartikulácia bedrového kĺbu
 • Femorálna amputácia
 • Exartikulácia v kolennom kĺbe
 • Amputácia predkolenia
 • Amputácia v oblasti nohy (podľa Symeho) – resekcia tibie a fibuly kolmo
 • Amputácia nohy podľa Choparta alebo Lisfranka

Zdroj: Zdroje a literatúra