Provizórne ošetrenie rany

Provizórne ošetrenie rany

Úlohou zdravotníka alebo lekára privolaného ku zranenému je zhodnotiť celkový stav postihnutého – všimnúť si stav vitálnych funkcii:

 • Stav vedomia
 • Kolorit kože
 • Pulzová frekvencia
 • Tlak krvi
 • Zmena správania
 • Začínajúci šok

Ak je len podozrenie na šok alebo rozsah zranenia je taký, že hrozí vyvinutie šoku, je potrebné v tomto zmysle zaviesť opatrenia. Ako druhé musí zdravotník alebo lekár posúdiť rozsah zranení, lokalizáciu poranení, odhadnúť hĺbku rany podľa mechanizmu úrazu a z toho posúdiť ďalšie možné komplikujúce skryté poranenia. Ak je krvácanie väčšie, je potrebné ho zastaviť a zabezpečiť základné vitálne funkcie.

Ak nie sú známky väčšieho krvácania, je nutné ošetriť ranu tak, aby bola vylúčená možnosť druhotnej infekcie rany:
 • Priložiť sterilný obväz à Mulový obväz musí kryť ranu ako pri definitívnom ošetrení – presahovať 5 cm na všetky strany
 • Ranu nevyplachovať
 • Nesondovať jej hĺbku
 • Cudzie telesa neodstraňovať pre riziko väčšieho krvácania
 • Kožu v okolí potrieť dezinfekčným roztokom
Cestou do zdravotníckeho zariadenia vyhotoviť stručný záznam o:
 • dobe a mechanizmu úrazu
 • dobe a spôsobe ošetrenia
 • stručný popis zranení

Provizórne zastavenie krvácania

Pre ranených môže mať nesprávny postup vážne dôsledky. V prvej pomoci je možné použiť škrtidlá, pásky, šál, šatku, Esmarchovo škrtidlo, Martinovo obvínadlo

V zásade sa rozoznáva pri poranení krvácanie:

Kapilárne krvácanie – difúzne vyteká krv

 • Bez veľkých strát, krvácanie postupne prestáva
 • Nie je potrebné robiť opatrenia

Venózne krvácanie – vytekanie tmavo-červenej krvi

 • Krvácanie môže ohroziť raneného pri väčšej strate krvi
 • Pri lokalizácii na krku, hornej časti hrudníka alebo paže je nebezpečie vzniku vzduchovej embólie
 • Ošetrenie: priložiť tlakový obväz + odstrániť tesniace časti odevu (zhoršuje to krvácanie)

Arteriálne krvácanie – svetlá krv, väčší výron, pulzujúce krvácanie

 1. Menšie arteriálne krvácaniepriložiť tlakový obväz
 2. Väčšie arteriálne krvácanierýchle vyhľadanie a stlačenie kmeňa artérie prstom proti najbližšej kosti / centrálnym smerom
  • Krvácanie z tváre a prednej časti hlavy – stlačenie kmeňa a. carotis communis (nad vnútorným okrajom m. sternocleidomastoideus a nad articulatio sternoclavicularis proti krčnej chrbtici)
  • Krvácanie z tváre – stlačenie a. facialis proti dolnej čeľuste cca v polovici dĺžky jej dolného ramena
  • Krvácanie z temena hlavy a čela – stlačenie a. temporalis pred tragusom proti spánkovej kosti
  • Krvácanie z okcipitálnej časti hlavy – stlačenie a. occipitalis za processus mastoideus
  • Krvácanie z oblasti ramena a lopatky – stlačenie asubclavia proti prvému rebru dole a dozadu k stredovej čiare
  • Krvácanie z dolnej paže a lakťa – stlačenie a. brachialis proti humeru
  • Krvácanie z predlaktia – stlačenie a. ulnaris proti dolnej časti humeru
  • Krvácanie zo zápästia a dlane – stlačenie a. ulnaris a. radialis súčasne v dolnej časti predlaktia
  • Krvácanie v oblasti panvy – stlačenie aorty proti lumbálnej chrbtici pod úrovňou pupku
  • Krvácanie na DK – stlačenie a. femoralis communis na rozhraní vnútornej a strednej tretine triesla proti stehennej kosti
  • Krvácanie na predkolení – stlačenie a. poplitea v podkolennej jamke proti kondylom stehennej kosti
  • Krvácanie na chodidlách – stlačenie a. tibialis posterior za vnútorným členkom

Zmiešané krvácanie (najčastejšie)

Zdroj: Zdroje a literatúra