Zlomeniny lebečnej spodiny

Zlomeniny báze lebky tvoria asi 20% zlomenín lebky. Ide o fraktury spojené s rupturou dura mater a likvoreou, pričom majú vysoké riziko vzniku meningitídy a abscesu mozgu.

 1. Zlomeniny prednej jamy lebečnej
 2. Zlomeniny strednej jamy lebečnej
 3. Zlomeniny zadnej jamy lebečnej

Klinický obraz

 • Hemotympanóm
 • Rinorea a otorea
 • Okuliarovitý hematóm
 • Retroaurikulárna ekchymóza

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

RTG vyšetrenie je často falošne negatívne z dôvodu mnohopočetnej sumácie obrazu. CT vyšetrenie odhalí úroveň a rozsah zlomeniny a prípadne aj vedľajší nález a komplikácie.

Prítomnosť pneumocefalu je známkou porušenia ako paranazálnych dutín, tal aj dura mater. Hrozí riziko tenzného pneumocefalu! 

CT hlava: zlomenina fontálnej kosti vpravo, dalšie lomné línie v oblasti spodiny pravej orbity až k zygomatickej kosti vpravo, dislokácia fragmentov
CT hlavy: zlomenina bázy lebky – temporálnej kosti (pars petrosa) vpravo, lomná linia postupuje až na sphenoidálnu kosť vpravo

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – zlomeniny bez dislokácie a likvorey
 2. Chirurgická liečba
  • Bifrontálna kraniotómiazlomenina prednej jamy 
  • Sutura dura mater, ev. epidurálna a intradurálna plastika – poranenie dura mater
  • Plastika bázy očnicezlomenina stropu očnice
  • Temporálna kraniotómia s durálnou plastikouzlomenina strednej jamy s otolikvoreou

Indikácie k operácii: 

 • Zlomeniny s dislokáciou, likvoreou alebo pneumocefalom
 • Zlomeniny stropu orbity spojené s poruchou bulbu, enoftalmom alebo exoftalmom
 • Zlomeniny prednej steny frontálnej paranazálnej dutiny s deformitou
 • Zlomenina zadnej steny frontálnej paranazálnej dutiny

Komplikácie

 • Recidíva likvorey
 • Meningoencefalitída
 • Hypotenzná cefalea
 • Tenzný pneumocefalus
 • Epilepsia
 • Paréza jednotlivých hlavových nervov
 • Prevodová porucha sluchu
 • Traumatický karotido-kavernózna fistula

Zdroj: Zdroje a literatúra