Inkontinencia stolice a chirurgické riešenie

Črevná inkontinencia, teda neschopnosť plne kontrolovať odchod stolice, sa v bežnej populácii vyskytuje v 6-10%. Inkontinencia stolice označuje stav samovoľného, vôlou neovplyvnitelného, úniku plynov alebo stolice. Jedná sa o chronický stav, ktorý vzniká ako následok určitých typov poranení, rôzných ochorení, ale aj bez známej príčiny.

Diagnostika

 • Anamnéza
 • Klinické vyšetrenie
 • Endoanálna ultrasonografia
 • Defekografia
 • Proktografia
 • Neurofyziologické vyšetrenie
 • Anorektálna manometria
 • Vyšetrenie latencie nervus pundendus

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Zmena životného štýlu
  • Análne zátky
  • Loperamid hydrochlorid
  • Črevné nálevy
  • Biofeedback
 2. Chirurgická liečba – indikovaná vždy až po vyčerpaní všetkých alternatív
  • Jednoduché defekty sfinkterov
   • Overlap plastika
   • Kompletná rekonštrukcia panvového dna
  • Malfunkčné sfinktery, bez traumatického poškodenia
   • Zadná plastika levátorov
   • Kompletná rekonštrukcia panvového dna podľa Keighleya
  • Prerušené nerekonštruovateľné sfinktery alebo stav po neúspešnej plastike
   • Stimulovaná gracilis plastika s chronickou stimuláciou gracilis
   • Implantácia arteficiálneho análneho sfinktera
   • Kolostómia

Zdroj: Zdroje a literatúra