Poranenia v oblasti kolena – všeobecne

Poranenie alebo poškodenie ktorejkoľvek kĺbovej štruktúry má za následok poruchu funkcie kĺbu. Často môže primárne poškodenie niektorej štruktúry vyvolať následné zmeny, ktoré spôsobujú významné zhoršenie stavu kĺbu. Cieľom každého liečenia poraneného kĺbu je v čo najkratšom čase obnoviť funkčnú stabilitu.

Klasifikácia

Podľa spôsobu poranenia:

 1. Otvorené poranenia kolena
 2. Kryté poranenia kolena
  • Kontúzia (pomliaždenie)
  • Distorzia (podvrtnutie)
  • Ruptúra väzov (pretrhnutie)
  • Luxácia (vyvrtnutie)
  • Poranenie chrupavky
  • Poranenie meniskov

Podľa závažnosti vzniku poranenia:

 1. Akútne poranenie kolena
  • Hemartros
  • Akútne zablokované koleno
  • Poranenie kolaterálnych väzov
  • Poranenie skrížených väzov
 2. Chronické poranenie kolena
  • Chronická insuficiencia kolaterálnych väzov
  • Chronická insuficiencia skrížených väzov

Hemartros (krvný výron) nie je kritériom závažnosti poranenia. Zdrojom krvácania do kolena môže byť:

 • poranenie ligamentum collaterale anterior (najčastejšie)
 • ruptura menisku v úponovej (cievnej zásobenej) zóne
 • chondrálne fraktúry
 • luxácia pately

Akútne zablokované koleno je stav charakterizovaný tuhým odporom (pacient udáva pocit prekážky v kolennom kĺbe) a väčšinou je blokovaná extenzia kolena. Rozhodne ide o indikáciu k akútnej artroskopii. Medzi príčiny blokády kolena patrí:

 • luxovaná tetivovitá trhlina menisku (bucket handle)
 • zaklienené volné kĺbové teliesko
 • inkancerovaná hypertrofická synovialna riasa

Poranenie kolaterálnych väzov vzniká distenziou a parciálnou ruptúrou alebo totálnou rupturou. Mediálny kolaterálny väz býva poranený 10x častejšie.

Poranenie skrížených väzov vzniká parciálnou alebo subtotálnou až totálnou rupturou.

Chronická insuficiencia kolaterálnych väzov vzniká pri extrémnej záťaži (šport, rôzne profesie)

Zdroj: Zdroje a literatúra