Karcinoid pľúc

Bronchopulmonálny karcinoid je druhým najčastejším národom, ktorý vyrastá z tracheobronchiálneho stromu a tvorí 1 – 4% všetkých primárnych pľúcnych nádorov. Karcinoidy radíme medzi pomerne zriedkavé zhubné nádory pochádzajúce z difúzneho neuroendokrinného systému APUD (amine precursors uptake and decarboxylation system).

Karcinoidné tumory sú zvláštnou skupinou neuroendokrinných tumorov s veľmi dobrou prognózou vo väčšine prípadov, lepšou než u iných malignít.
5 ročné prežívanie dosahuje až 91 % a 10 ročné prežívanie 83 %. Častejší je výskyt typického karcinoidu ako atypického karcinoidu a aj prežívanie je u typického lepšie, a metastázovanie zriedkavejšie. Chirurgická liečba ostáva základom liečby týchto tumorov, na ktoré sa dnes, na rozdiel od nedávnej minulosti zásadne hľadí ako na malignitu. Podľa toho aj chirurgická liečba spočíva v radikálnom odstránení nádoru. Spektrum výkonov je rovnaké ako u iných pľúcnych malignít, najčastejšou ostáva lobektómia postihnutého laloka, pomerne časté bývajú pneumonektómie vzhľadom na charakteristickú centrálnu lokalizáciu nádorov. Klinovité resekcie a iné menšie ako anatomické atypické resekcie, sú rezervované pre funkčne limitovaných pacientov.

Zvláštnou skupinou pľúcnych resekcií, ktoré sa častejšie vykonávajú práve u karcinoidov než u iných malignít, sú tzv. sleeve/rukávovité resekcie, alebo aj izolované sleeve resekcie bronchov/parenchým šetriace/ s následnou bronchoplastikou. Sú dostatočne radikálne a neznižujú prežívanie pacientov. Dovoľujú menej invazívny výkon na pľúcach pri zachovaní dostatočnej radikality a zároveň pri minimálnom ovplyvnení pľúcnej funkcie v porovnaní s extenzívnejšími operáciami.

Epidemiológia

Karcinoid pľúc predstavuje 25 % všetkých karcinoidov, zo všetkých pľúcnych neoplázií sa vyskytuje v asi 5 % a najčastejšie sa vyskytuje vo forme typického karcinoidu.

Klinický obraz

 • Rekurentná bronchopneumónia (z centrálnej lokalizácie a z obturácie niektorej časti z dýchacích ciest)
 • Kašeľ a hemoptýza
 • Dyspnoe
 • Karcinoidný syndróm

Charakteristické pre karcinoid sú príznaky karcinoidného syndrómu, ktoré predstavujú najmä flush, hnačky, bronchospazmy, artritické prejavy, prejavy kardiomyopatie, a s tým spojené ostatné prejavy ako cyanóza, teleangiektázie apod.
Asi v 1% prípadov sa vyskytuje Cushingov syndróm, najpravdepodobnejšie preto, lebo karcinoid je najčastejšou príčinou ektopickej produkcie ACTH.

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • Rádionuklidové metódy
 • Bronchoskopia + histológia

Dôležité sú rádionuklidové metódy s analógmi somatostatínu, a hlavne oktreosken.

RTG a CT v predozadnej projekcii: endobronchiálna mäkkotkanivová lézia v bifurkácii horného a intermediálneho bronchu pravého pľúca, bez extrabronchiálnej invázie. Hyperinflácia horného laloku a úbytok objemu stredného a dolného laloku pravého pľúca.

Terapia

 • Biologická liečba analógmi somatostatínu
 • Resekcia nádoru
 • Sleeve/rukávovité resekcie
 • Izolované sleeve resekcie bronchov/parenchým šetriace
 • Bronchotómia (pri polypoidných nádorov postihujúcich stenu bronchov)

Zdroj: Zdroje a literatúra