Sternoklavikulárna luxácia

Sternoklavikulárna luxácia je nezvyčajné poranenie, pretože sternoklavikulárny a kostoklavikulárny väz dodávajú kĺbu veľku stabilitu. K vykĺbeniu dôjde väčšinou nepriamym mechanizmom – pád na rameno alebo priame násilie na kľúčnu kosť.

Klasifikácia

Podľa smeru sa luxácia deli na 2 hlavné skupiny:
  1. presternálna luxácia (častejšia)
  2. retrosternálna luxácia

Diagnostika

  • Klinický obraz
  • RTG vyšetrenie

Klinický nález edému, palpačnej bolestivosti, defigurácia a ev. patologická hybnosť v oblasti sternoklavikulárneho skĺbenia. Pacienti si môžu sťažovať aj na dysfágiu alebo dyspnoe, ako výsledok kompresie pažeráka alebo trachey. Ohrozené sú aj nervovo-cievny štruktúry.

RTG vyšetrenie je vhodné doplniť CT vyšetrením pri podozrení na zadnú luxáciu, pretože tá je menej zrejmá a viac nebezpečná.

sternoklavikulárna luxácia (červené)
sternoklavikulárna luxácia (červené)

Terapia

  • Zatvorená repozícia tlakom na rameno dorzálne je pri prednej luxácii väčšinou úspešná, ale k dlhodobému udržaniu mediálneho konca kľúčnej kosti v správnom postavení však väčšinou nestačí žiadny typ obväzov.
  • Repozícia retrosternálnej luxácie je možná len operačne – uhlové stabilné dlahy 3,5 mm, sutura nevstrebateľným šicím materiálom alebo šľachové transplantáty

Zdroj: Zdroje a literatúra