Luxácia kolena

Luxácia je totálna strata kongruencie kĺbových plôch so súčasnou insuficienciou väzivového aparátu kĺbového puzdra.

Klasifikácia

Podľa mechanizmu sa delí luxácia na viac typov:

 • Traumatická luxácia – náhle a silné nepriame násilie s porušením stabilizačnej štruktúry
 • Habituálna luxácia – bez prítomnosti násilia v dôsledku dysplázie alebo poruche funkcie a anatómie
 • Patologická luxácia – pri dlhotrvajúcich zmenách kĺbu (ochrnutie, ochapnutie puzdra, chronický zápal)
 • Vrodená luxácia – vrodená dysplázie (väčšinou len koxy)

Etiopatogenéza

 • Hrubé násilie

Hrubé násilie (tlak, kompresia), pri ktorom dochádza k úplnému pretrhnutiu väzivového aparátu kolena. Často je poškodený aj popliteálny nervovo-cievny zväzok.

Stabilitu kolenného kĺbu zabezpečujú 3 skupiny stabilizátorov:

 1. Statické stabilizátory – väzy, puzdro, menisky, kostné štruktúry (tvar plôch)
  • Udržiavajú správny kontakt kĺbových plôch
 2. Dynamické stabilizátory – svaly, šľachy
  • Posilnenie a udržanie stability pri pohybu a zaťažení

Podľa anatomického usporiadania sa stabilizujúce komplexy rozdeľujú na:

 1. Mediálne statické / dynamické
 2. Centrálne statické / dynamické
 3. Laterálne statické / dynamické
 4. Dorzálne statické / dynamické

Luxácia postihuje väčšinou postranné a častejšie mediálne stabilizátory.

Typy luxácii kolena

Klinický obraz

 • Deformita kĺbu
 • Edém mäkkých častí
 • Bolesť

Diagnostika

 • Anamnéza + klinické vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie

Vo viac ako 1/3 prípadov bývajú súčasne poškodené cievne zväzky, preto je potrebné vyšetriť stav periférneho prekrvenia, ciltivosť a motoriku.

Luxácia ľavého kolena
Predná luxácia kolena

Terapia

 • Repozícia v celkovej anestéze (urgentný výkon)
 • Vykonanie opačného pohybu akým vznikla luxácia

Zdroj: Zdroje a literatúra