Poranenia kĺbovej chrupky, meniskov a mäkkých tkanív kolena

Poranenie kĺbovej chrupky

Poranenie chrupky vzniká po priamom pôsobení násilia, ktoré spôsobia fisúru, kompresiu alebo kontúziu chrupky so súčasným výskytom krvavého výpotku v kĺbe. Ako komplikácia vzniká poúrazová artróza.

 • Fisura chrupky
 • Kompresia chrupky
 • Kontúzia chrupky

Súčasná rotácie a flexia/extenzia (nepriame násilie) v kĺbe s axiálnou kompresiou môže strižným mechanizmom vyvolať vznik odlomeniny chrupky aj subchondrálnej kosti, ktoré môžu byť časom príčinou vzniku voľných kĺbových teliesok.

 • Odlomeniny chrupky

Diagnostika

Pre diagnostiku je signifikatná prítomnosť tukových kvapôčiek pri punkcii hemartrosu.
 • Anamnéza a klinické vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • Artroskopia

Ťažšie poranenie chrupky s obnažením subchondálnej kosti má za následok prítomnosť krvi s prímesou tukových teliesok v kĺbovej dutine. Klinicky nápadné poranenie chrupky sa stáva až po 8 až 12 týždňoch.

Terapia

 • Analgetiká + antiflogistiká
 • Artroskopia s refixáciou fragmentov (malé sa odstraňujú)
 • Transoseálne stehy
 • Fixácia tkanivovým lepidlom

Pre lepšiu regeneráciu chupky sa otvára subchondrálna kosť navŕtaním.

Poranenia meniskov

Poranenie meniskov vzniká následkom nepriameho násilia (ohyb s rotáciou) alebo priamym násilím, ktoré je príčinou zlomeniny plató tibie.

Tvary poranení meniskov:
 • Tetivovitá trhlina, horizontálna trhlina
 • Priečna trhlina
 • Cípovité odtrhnutie laloku (flap) menisku

Klinický obraz

 • Edém mäkkých častí
 • Bolesť
 • Výpotok

Bolesť v oblasti kĺbovej štrbiny, bolestivá rotácia a výpotok v kĺbovej dutine. Ak trvá poškodenie meniskov dlhšiu dobu, býva prítomná chronická synovitídasvalová atrofia (m. quadriceps femoris).

Diagnostika

 • Anamnéza a klinické vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • Artroskopia

Oudartovo znamenie – výkrik menisku
Rocherovo znamenie – extenzný príznak
Lipscombovo znamenie – pasívna extenzia predkolenia
Bado-Cognoliho uhol bolestivého odporu
Payrové znamenie bolestivého tlaku na štrbinu v maximálnej flexii
Steinmann I – rotácia v extenzii
Steinmann II – zmena miesta bolestivého tlaku pri flexii-extenzii
Braggard – vymiznutie bolestivosti pri zmene postavenia

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
 2. Chirurgická liečba
  • Meniskektómia
  • Transplantácia

Konzenzervatívna liečba pri dokázanom poškodení menisku nie je správna ani vhodná. Spontánne a teda konzervatívne sa môže zhojiť len nedislokovaná menšia trhlina v úponovej (cievne zásobenej) zóne menisku. Poškodená a dislokovaná časť menisku v kĺbe poškodzuje chrupku a vedie k rýchlemu vzniku chondromalatických zmien a artrózy.

Chirurgická liečba je indikovaná takmer vždy pri poškodení menisku. Menisky majú byť ošetrené artroskopicky. Čerstvé trhliny v „red-red“ zóne alebo „red-white“ zóne majú byť ošetrené suturou. Parciálna až subtotálna meniskektómia je indikovaná tam, kde nie je možná sutura v dôsledku charakteru trhliny alebo pri zníženej kvalite tkaniva menisku (degenerácia, rozvláknenie). Pri parciálnych léziach sa odstraňuje len poranení úsek. Resekcia umožňuje okamžitú rehabilitáciu a relatívne včasnú záťaž.

Podmienky resekcie:

 • Dobrý sval
 • Plná extenzia
 • Neprítomnosť výpotku
 • Nepoškodená chrupka

Transplantácia menisku môže byť z:

 • alogénneho tkaniva z tkanivovej banky, kedy sa používa hlboko zmrazené tkanivo menisku – mladí pacienti po subtotálnej až totálnej meniskektomii s klinickými príznakmi
 • nových implantátov – CMI (collagen meniscus implant)

Poranenia mäkkého tkaniva kolena

Jednými z najčastejších poranení pohybového aparátu sú poranenia mäkkého kolena, ktoré môžu byť:

 • Akútne poranenia (nestability) vznikajúce rôznymi mechanizmami
 • Chronické poranenia (nestability) vznikajúce nesprávnym alebo neúplným zahojením

Akútne poranenia

 1. Mediálne nestability (častejšie)
 2. Laterálne nestability
 3. Hyperextenzné poranenia
 4. Izolované poranenia ligamentum cruciatum anterior
 5. Izolované poranena ligamentum cruciatum posterior
Mediálne nestability vznikajú:
 • násilnou abdukciou a vnútornou rotáciou fibuly a tíbie
 • pôsobením priameho násilia na kĺb z vonkajšej strany

Najprv dochádza k poškodeniu ligamentum collaterale tibiale, kĺbneho púzdra a meniskov. Pri ďalšom pôsobení môže dôjsť k natrhnutiu ligamentum cruciatum anterior (prípadne aj posterior).

 1. Poškodenie ligamentum collaterale tibiale, kĺbneho púzdra a meniskov
 2. Natrhnutie ligamentum cruciatum anterior
Laterálne nestability vznikajú:
 • násilnou addukciou a rotáciou tíbie a fibuly
 • pôsobením priameho násilia na kĺb z vnútornej strany

Najprv dochádza k poškodeniu ligamentum collaterale fibulare, kĺbneho púzdra a meniskov. Ďalej sa môžu poškodiť ligamentum cruciatum anterior a posterior. Môže dôjsť až k poraneniu nervus peroneus communis.

 1. Poškodenie ligamentum collaterale fibulare, kĺbneho púzdra a meniskov
 2. Poškodenie ligamentum cruciatum anterior a posterior
 3. Poranenie nervus peroneus communis
Hyperextenzné poranenia vznikajú:
 • násilnou hyperextenziou

Dochádza k poškodeniu zadnej časti kĺbneho púzdra, ligamenta cruciatum anterior a posterior a meniskov.

Izolované poranenia ligamentum cruciatum anterior vznikajú:
 • násilnou rotáciou tíbie a fibuly počas konečnej fázy extenzie
Izolované poranena ligamentum cruciatum posterior vznikajú:
 • priamym pôsobením na prednú plochu vo flexii

Chronické poranenia

Chronické poranenia vznikajú na základe nesprávne zahojených alebo úplne nezahojených väzivových poranení.

Ľahké nestability pri insuficiencii ligamentum collaterale sú väčšinou kompenzované funkciou dynamických stabilizátorov (svalov) a sú funkčne nevýznamné.
Pri insuficiencii ligamentum cruciatum dochádza k postupnej distenzii sekundárnych stabilizátorov a zhoršovaniu nestability. Funkčná nestabilita s častými prejavmi „vypadávánia kolena“ vedie k poškodeniu meniskov, kĺbnej chrupky a rozvoju artrotických zmien. Chronickú nestabilitu je možné priaznivo ovplyvniť vhodne vedenou rehabilitáciou. Pri pretrvávaní ťažkostí aj pri bežnej dennej aktivite je indikované operačné liečenie.

Zdroj: Zdroje a literatúra