Poranenia mäkkých tkanív krčnej chrbtice (svaly, väzy)

Poranenie chrbtice je poškodenie jedného alebo viacerých stavcov (luxácia, zlomenina tela alebo oblúka, alebo kombinácia luxácie a zlomeniny), poškodenie väziva a fixačného svalového korzetu. Poranenia mäkkých tkanív krčnej chrbtice vznikajú v dôsledku jej hyperextenzie, teda náhlym, veľmi silným ohnutím a prílišným natiahnutím. Dochádza tak k bolestivému strmému držaniu krčnej chrbtice a bolestivému natiahnutiu svalov šije a krku.

  1. Distenzia ligament / svalov
  2. Ruptura ligament / svalov
  3. Poškodenie medzistavcovej platničky

whiplash injury – hyperextenzia krčnej chrbtice s následnou hyperflexiou pri náraze zozadu v rámci dopravnej nehody.

Etiopatogenéza

  • Dopravná nehoda
  • Športové úrazy (potápanie, bojové športy)

Hyperextenzné poranenie krčnej chrbtice vzniká najčastejšie pri automobilovej nehodou. Poväčšine pri náraze zozadu iným vozidlom. Bezprostredne po traume často následuje druhá trauma – v opačnom smere (takzvaný contrecoup).

Diagnostika

  • RTG vyšetrenie
  • MRI vyšetrenie

RTG vyšetrenie slúži len k vylúčeniu traumatických zmien na skelete. MRI vyšetrenie poväčšine nie je indikované, ale pri podozrení potvrdí alebo vylúči poranenie mäkkých tkanív.

Terapia

  • Konzervatívna liečba – fixácia límcom, analgetiká (paracetamol, NSA), rehabilitácia

Liečba hyperextenzného poranenia krčnej chrbtice je symptomatická. Odporúča sa fyzické šetrenie s podporou krčného límca na 3 – 4 dni. Dlhšia imobilizácia hojenie skôr spomaľuje.

Zdroj: Zdroje a literatúra