Embólia

Embólia (alebo embolizácia) je proces uvoľnenia trombu z miesta vzniku a jeho následné premiestnenie do iných ciev, kde spôsobí poruchu prietoku krvi konkrétnej cievy.

Najčastejšie zdroje a ciele embólie:

  • Žily dolných končatín (trombus) do pulmonálnej artérie
  • Pravá predsieň / komora (trombus) do pulmonálnej artérie
  • Jugulárne žily (vzduch) do pulmonálne artérie
  • Ľavá priedsieň/komora (trombus) do cerebrálnej artérie, renálnej artérie, mezentariálnej artérie, artérie DK
  • Aorta (trombus, ateromový plát) do cerebrálnej artérie, renálnej artérie, mezentariálnej artérie, artérie DK
  • Pulmonálne žily (trombus) do cerebrálnej artérie, renálnej artérie, mezentariálnej artérie, artérie DK

Typy embólii

Sukcesívna embólia je opakovaná, drobná embolizácia do menších pľúcnych riečísk.

Paradoxná embólia vzniká pri 2 výnimočných situáciách, a to ak sa embolus (trombus) dostane z:

  1. periférnych žíl do arteriálneho obehu cez otvorený foramen ovale. Podmienkou vzniku je, aby tlak v pravej predsiene bol vyšší ako v ľavej predsieni
  2. aorty do pľúcnice cez otvorený ductus arteriosus

Retrográdna embólia vzniká pohybom trombu proti prúdu krvi a to napríklad u vena cava inferior do hepatálnych žíl pri zvýšenom intratorakálnom tlaku – kašeľ, napnutie brušného lisu.

Tuková embólia vzniká pri poranení kosti (fragment poraní žilu), tupom poranení podkožia a tukového tkaniva alebo pri popáleninách. Je možné ju rozoznať len mikroskopicky (kvapôčky tuku v kapilárach), ale môžu sa pretlačiť do veľkého obehu s rozšírením do kapilár mozgu a glomeruloch obličiek.

Celulárna embólia vzniká pri rozseve nádorových metastázach alebo pri embólii plodovej vody a to nasatím buniek do žíl maternice v priebehu pôrodu s embolizáciou pľúcnych kapilár, kde je možné nájsť komponenty plodovej vody (epitel plodu, chĺpky, časti mekónia). Tento typ embólie vedie k rozvoju DIC, pretože v membráne buniek plodu je prítomný tromboplastín (faktor III) s rizikom rozvoja hemoragického šoku a vykrvácaniu matky.

Subcelulárna embólia vzniká, ak sa dostane DNA z rozpadnutých buniek do žilového riečiska, napríklad po chemoterapii, alebo z ateromového plátu z aorty do renálnej žily.

Vzduchová embólia vzniká ak do žilového riečiska vnikne vzduch, ten sa dostane do pravej predsiene a pľúcnych arteriol, pričom aj malé množstvo vzduchu (0,5 – 3,0 ml) vyvolá ischémiu a smrť.

Zdroj: Zdroje a literatúra