Epidurálny hematóm

Epidurálny hematóm = krvácanie medzi lamina interna (kalvou) dura mater.

Etiopatogenéza

  • Poškodenie arteria meningea media
  • Poškodenie vetvy a.meningea media
  • Poškodenie venóznych kanálov v kosti pri frakture
  • Poškodenie sinus durae matris

Arteriálne krvácanie oddeľuje dura mater od kosti a spôsobuje ďalšie, výraznejšie krvácanie z vytrhnutých malých premosťujúcich žíl smerujúcich z dura mater do kosti. Hematóm sa rýchlo zväčšuje a stláča mozgovú kôru. Epidurálny hematóm môže pochádzať aj z poškodených venóznych kanálov v kosti v mieste zlomeniny, alebo z poškodených veľkých durálnych venóznych sínusov. Venózny tlak je nízky, takže hematóm sa formuje až pri impresívnej zlomenine, ktorá odlučuje dura mater od kosti a necháva tam priestor, kde sa môže hematóm formovať.

Klinický obraz

  • Krátke bezvedomie
  • Rozšírenie homolaterálnej zrenice (mydriáza)
  • Kontralaterálna hemiparéza
  • Kóma, decerebrácia, fixované a dilatované zrenice (progresia ochorenia)

Klasický priebeh poúrazového epidurálneho hematómu je charakterizovaný krátkym bezvedomím, po ktorom pacient prichádza k vedomiu – lucídny interval, počas ktorého nie sú prítomné žiadne príznaky.

Zväčšovaním hematómu sa zväčšuje aj útlak na mozgové hemisféry. Časom sa mediálne časti temporálneho laloka pretláčajú cez okraj teritória a spôsobujú kompresiu nervus oculomotorius s následným rozšírením homolaterálnej zrenice.

Súčasná kompresia pedunculus cerebri spôsobuje kontralaterálnu hemiparézu.

Diagnostika

  • CT vyšetrenie – bikonvexné ložisko so ↑zvýšenou↑ denzitou pri kalve (často pri mieste fraktúry)

Každý pacient s anamnézou úrazu hlavy s bezvedomím by mal mať CT vyšetrenie.

CT hlavy:  bikonvexné ložisko so zvýšenou denzitou pri kalve – epidurálny hematom

Terapia

Liečba závisí od rozsahu krvácajúceho ložiska a hlavne od zdroja krvácania. Venózne poranenie je možné liečit konzervatívne s opakovaným kontrolným CT vyšetrením hlavy. V prípade arteriálneho poranenia je nutná urgentná krániotómia s odstránením a ošetrením zdroja krvácania. Často je potrebné fixovať dura mater k periostu kalvy.

Zdroj: Zdroje a literatúra