Kontúzia, distorzia a poranenie väzov kolena

Kontúzia

Pomliaždenie je jedno z najčastejších poranení kĺbov, spôsobená priamym pôsobením násilia.

Etiopatogenéza

 • Úder
 • Náraz

Lokálnym poškodením tkaniva vzniká edém, krvný výron v okolí kĺbu, ale aj v kĺbovej dutine, väčšinou pri súčasnom poškodení synovie.

Klinický obraz

 • Bolestivý edém
 • Obmedzená hybnosť

Podráždením nervových zakončení sa objavuje bolesť a reflektorické obmedzenie rozsahu hybnosti, ktoré môže narastať s odstupom času.
Ak nedôjde k včasnému zahojeniu, môže nasledovať rozvoj chronickej synovitídy so všetkými dôsledkami.

Diagnostika

 • Klinický obraz
 • RTG vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Artroskopia

Klinickým vyšetrením se možné odhaliť rôzne poranenia, ako napríklad rupturu postranných väzov, luxáciu pately, poranenie meniskov.  Náplň kolena sa zisťuje bimanuálne, kedy jednou rukou vykonáme kompresiu tesne nad patelou a druhou rukou skúšame pružnosť pately. Pri pozitívnej náplni je patela stačitelná v smere na femur, pričom cítiť jemné “ťukanie”. Zmnožená náplň kolena je indikáciou k punkcii.
RTG vyšetrenie vylúči zlomeninu (odlomeninu).
USG vyšetrenie dokáže zobraziť prítomnosť výpotku v kĺbovej dutine. Pokiaľ je preukázaný hemartros kolena, je možné uvažovať o artroskopii kolena.

Terapia

 • Analgetiká + antiflogistiká
 • Studený obklad
 • Punkcia kĺbovej dutiny pri pozitívnej náplni
 • Imobilizácia

Distorzia

Podvrtnutie vzniká následkom nepriameho násilia preťažením mäkkých tkanív a štruktúr okolo kĺbu a ich poškodeniu. Stupeň poškodenia je rôzny, od preťaženia s ruptúrami až po preťaženie funkčnou nedostatočnosťou.

Klinický obraz

 • Bolesť
 • Edém a hematóm

Bolestivosť pri tlaku v priebehu poškodeného väzu alebo jeho úponu. Bolesť je najskôr lokalizovaná, neskôr v dôsledku opuchu postihuje väčšiu oblasť.

Diagnostika

 • Anamnéza + klinické vyšetrenie

Palpačná bolestivosť pri tlaku, prípadne prítomný edém a hematóm. Je potrebné vylúčiť anatomické poranenie väzov.

Terapia

 • Analgetiká + antiflogistiká
 • Studený obklad
 • Punkcia kĺbovej dutiny pri pozitívnej náplni
 • Imobilizácia

Ruptura väzov

Ruptury väzov vznikajú pôsobením väčšieho nepriameho násilia. Väz sa môže pretrhnúť v priebehu svojej dĺžky, alebo sa odtrhne od úponu na kosti. Pretrhnúť sa môže samostatne, alebo sa trhajú celé komplexy väzov, väčšinou pri súčasnej subluxácii alebo luxácii kĺbu.

Klinický obraz

 • Edém mäkkých častí
 • Hematóm
 • Bolesť

Edém mäkkých častí kĺbu veľmi rýchlo vzniká – „rastie pred očami“. Tlaková bolesť nad poškodeným väzom a pocit bolestivého napätia. Bolesť pri pokuse o pohyb. Pri rupture postranných väzov je koleno volnejšie a ľahšie sa ohýba predkolenie do strany.

Diagnostika

 • Anamnéza + klinické vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • Artroskopia

Pri funkčnom vyšetrení je prítomná nestabilita, ktorú môže odstupom času maskovať bolestivé svalové kontraktúry.
MRI vyšetrenie je indikované pri trvajúcich ťažkostiach a suspektnom klinickom náleze s podozrením na poranenie vnútrokĺbových štruktúr.

Terapia

 1. Sutura väzov
 2. Imobilizácia na 6 týždňov

Obnovenie kontinuity je možné anatomickou rekonštrukciou, pričom je v priebehu operácie je možné revidovať chrupku.

Zdroj: Zdroje a literatúra