Subdurálny hematóm

Subdurálny hematóm = krvácanie medzi dura materarachnoidea alebo šírenie intracerebrálneho krvácania do subdurálneho priestoru.

Etiopatogenéza

 • Poškodenie premosťujúcich žíl z mozgovej kôry do dura mater
 • Poškodenie premosťujúcich žíl z mozgovej kôry do sinus venosus
 • Poškodenie kortikálnych artérii
 • Lacerácia mozgovej kôry

Akútne subdurálne hematómy sú spojené s ťažkým úrazom hlavy a vznikajú z pretrhnutých premosťujúcich žíl, poškodených kortikálnych artérii a z lacerácii mozgovej kôry. Spočiatku je subdurálny hematóm malý, neskôr ohraničený fibróznou membránou, kolikvuje a postupne sa zväčšuje. Progresia spôsobuje zhoršenie kvalitatívnych aj kvantitatívnych porúch vedomia s/bez ložiskových príznakov (hemiparéza, afázia). Akútny subdurálny hematóm je takmer vždy sprevádzaný kontúziou mozgu.

Plne vyvinutý subdurálny hematóm vyvoláva neurologickú symptomatológiu, v dôsledku jeho mechanickeho pôsobeniu na okolitý mozog. Chronický subdurálny hematóm pôsobí kompresivne na mozgovú hemisféru, tlakom spôsobuje posun mozgového tkaniva a presun stredočiarových štruktúr kontralaterálne. Taktiež hrozí vznik torzie mozgových ciev. Expanzívne správanie subdurálneho hematómu môže spôsobiť až herniačné príznaky.

Klinický obraz

 • Komočné príznaky – otras mozgu
 • Somnolencia
 • Zmätenosť
 • Hemiparéza
 • Afázia

Podobný klinický obraz ako pri epidurálnom hematóme, ale s pozvoľnejším priebehom.

Diagnostika

 • CT vyšetrenie – semilunárne ložisko so ↑zvýšenou↑ denzitou
CT hlavy: semilunárny ložisko so zvýšenou denzitou – subdurálny hematóm

Terapia

 • Konzervatívna liečba
 • Trepanácia + evakuácia hematómu
 • Krániotómia

Konzervatívna liečba zahŕňa monitorovanie pacienta a sledovanie vitálnych funkcii a vyžaduje včasné CT kontrolné vyšetrenie k posúdeniu progresie/stabilizácie/regresie nálezu. Konzervatívna terapia je indikovaná pri nekomplikovaných stavoch.

Neurochirurgická intervencia je indikována v prípade ťažkého úrazu s krvácaním a posunom stredových štruktúr na kontralaterálnu stranu.  Výkon spočíva v trepanácii a evakuácii hematómu, v dokonalom výplachu kavity a v následnom zavedení externej uzatvorenej drenáže subdurálneho priestoru. Vonkajšia drenáž sa ponecháva po dobu od 48 hodín až do 5 dní.

Neliečený chronický subdurálny hematóm vedie postupne k smrti pacienta mozgovou herniáciou. Preto verifikovaný chronický subdurálny hematóm je jasnou indikáciou k neurochirurgickej intervencii.

Krániotómia je indikována aj pri recidíve kolekcie (opuzdrený subdurálny hematóm).

Pri operačnom výkone je potrebná dostatočná antibiotická medikácia, podávanie kortikoidov a antikonvulzív. Samozrejmá je dostatočná rehydratácia pacienta.

Zdroj: Zdroje a literatúra