Ulcerózna kolitída

Colitis ulcerosa je nešpecifický, difúzny, chronický zápal sliznice hrubého čreva s ulceráciami. Ochorenie začína v rekte a kontinuálne postupuje orálnym smerom.  Medikamentózne nevyliečiteľné ochorenie, k definitívnemu vyriešeniu stavu vedie len chirurgická liečba (proktokolektómia).

Rektálny syndróm: Karcinóm rekta + Ulcerózna kolitída
 • Postihnutie rektosigmy (50%)
 • Ľavostranná kolitída (25%)
 • Pankolitída ( 25%)
 • Terminálna ileitída – backwash ileitis (len výnimočne)
Podľa rozsahu postihnutia hrubého čreva rozoznávame:
 1. Proktokolitída (25%)
 2. Ľavostranná kolitída (45%)
 3. Extenzívna kolitída (30%)

Klinický obraz

Intestinálne príznaky: 

 • Chronické hnačky
 • Bolesť brucha
 • Tenezmy pred defekáciou
 • Strata hmotnosti

Extraintestinálne príznaky

 • Primárna sklerotizujúca cholangitída
 • Artritída, ankylózujúca spondilitída, sakroilitída
 • Otitída, episkleritída, uveitída, keratitída
 • Erythema nodosum. pyoderma gangrenosum, acrodermatitis enteropatica
 • Subfebrility

Tenezmy sú dominujúci príznak, ide o bolestivé nutkanie na stolicu spojené s vyprázdňovaním stolice s krvou a hlienom, ev. hnisom. Tenezmy spolu s obstipáciou sú prítomné u 1/4 pacientov.

Komplikácie

 • Masívne krvácanie
 • Toxické megakolon
 • Perforácia s peritonitídou
 • Zvýšené riziko kolorektálneho karcinómu (riziko stúpa s rozsahom postihnutia)
 • Amyloidóza

Diagnostika

 • Per rectum vyšetrenie – prítomnosť krvi
 • Laboratórne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Ileokolonoskopia
 • Histologické vyšetrenie

V laboratórnom náleze je zvýšená sedimentácia erytrocytov, CRP a leukocytóza. V krvnom obraze anémia z nedostatku železa (spôsobená stratou krvi do čreva), ev. megaloblastická anémia, trombocytóza.  Detekcia protilátok pANCA + neprítomnosť protilátok proti Saccharomyces cerevisiae.

USG vyšetrenie zobrazí zhrubnutie steny hrubého čreva (> 4 mm).

Pri ileokolonoskopiizapálená, edematózna sliznica so zvýšenou vulnerabilitou a petechiálnym krvácaním (kontaktné krvácanie!), ulcerácie s fibrinovými povlakmi, strata haustrácie a prítomnosť pseudopolypov (zvyšné ostrovčeky sliznice).

Histologické vyšetrenie potvrdí ochorenie dôkazom granulómov v mukóze a submukóze, prítomnosťou kryptových abscesov, úbytkom pohárikových buniek. V pokročilom štádiu lymfocytárna infiltácia, atrofia sliznice a dysplázia epitelu

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Ľahká forma ulceróznej kolitídy – Mesalazin / Sulfasalazin
  • Stredne ťažká forma ulceróznej kolitídy – Budesonid / Prednizon
  • Ťažká forma ulceróznej kolitídy – Cyklosporin A + parenterálna výživa
  • Refraktérna forma ulceróznej kolitídy – Azatioprin / 6-merkaptopurin
  • Biologická liečba
   • infliximab (blokátor TNF-a) – záchranná terapia pred kolektómiou
   • vedolizumab (IgG1 antiintegrinová protilátka) – v súčasnej dobe najnovší typ liečby
 2. Chirurgická liečba
  • Proktokolektómia s ileostómiou podľa Brookea alebo podľa Kocka
   1. Dolná mediálna laparotómia, mobilizácia a skeletizácia celého hrubého čreva od céka až po rektum
   2. Preťatie plica rectovasicalis (rectouterina) a mobilizácia rekta až po levátory ako pri Milesovej amputácii rekta
   3. Preťatie terminálneho ilea a odstránenie celého HČ
   4. Konštrukcia terminálnej ileostómie podľa Brookea, tak aby terminálne ileum vyčnievalo 3 – 4 cm von.
  • Extirpácia rekta
  • Kolektómia s ileorektálnou anastomózou
   1. Dolná mediálna laparotómia, mobilizácia a skeletizácia celého hrubého čreva od céka až po rektum
   2. Preťatie plica rectovasicalis (rectouterina) a mobilizácia rekta až po levátory ako pri Milesovej amputácii rekta
   3. Preťatie terminálneho ilea a odstránenie celého HČ
   4. Vytvorenie termino-terminálnej alebo latero-terminálnej ileorektoanastomózy
   5. Vytvorenie protektívnej dvojhlavňovej ileostómie (na 2 – 3 týždne)
  • Kolektómia s ileo-pouch-análnou anastomózou
   1. Dolná mediálna laparotómia, mobilizácia a skeletizácia celého hrubého čreva od céka až po rektum
   2. Preťatie terminálneho ilea a odstránenie celého HČ až na 2 – 4 cm prúžok rekta, z ktorého sa odstráni len sliznica (takto sa zachová mechanizmus análneho sfinktera)
   3. Vytvorenie rezervoáru z teminálneho ilea, ktorý je prišité na konečník na úrovni linea dentata.
Indikácie na chirurgickú liečbu:

 1. Absolútne indikácie
  • Masívne krvácanie
  • Uzáver hrubého čreva
  • Voľná perforácia so sterkorálnou peritonitídou
  • Toxické megakolon
 2. Relatívne indikácie
  • Neúspech konzervatívnej liečby
  • Dlhé pretrvávanie chronickej aktívnej choroby
  • Komplikácie ulceróznej kolitídy
  • Prevencia karcinómu

Zdroj: Zdroje a literatúra