Striktury pažeráka

Benígne striktúry patria medzi komplikácie GERD, prípadne ako následok poleptania či poranenia pažeráka. Vyskytujú sa u 1 – 8 % pacientov s GERD a sú najčastejšou príčinou vzniku stenózy pažeráka (70 – 80 %). Väčšinou sú to krátke, do 1 cm dlhé stenózy, ktoré vyúsťujú tesne nad Z-líniou.

Etiopatogenéza

 • Komplikácia refluxnej ezofagitídy
 • Komplikácia poleptania sliznice pažeráka

Striktúry vznikajú ako komplikácia dlhodobo neliečenej refluxnej ezofagitídy. Druhou príčinou vzniku môže byť stav po liečení poleptania pažeráka bez následnej kortikoterapie.

Klinický obraz

 • Reflux
 • Dysfágia
 • Aspirácia, kašeľ, dyspnoe

Typickým prejavom sú refluxné problémy s dysfágiou. Niekedy sa vyskytujú taktiež respiračné ťažkosti spojené s opakovanými aspiráciami.

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • Endoskopické vyšetrenie
 • Endosonografia

Pri podozrení na striktúru je potrebné pacienta vyšetriť RTG kontrastnou báriovou kašou (báriový ezofagogram), endoskopicky s biopsiouendosonograficky na posúdenie celej steny pažeráka.

RTG báriovou kašou:
dilatácia proximálnej časti pažeráka, distálne od nej sa nachádza cca 5 cm nepravidelné zúženie strednej časti pažeráka, následuje krátky úsek pažeráka bez zúženia a následne ďalších 5 cm úsek hladkého luminálneho zúženia siahajúceho až ku gastroezofageálnej junkcii – malígna striktura.
RTG prehĺtací akt: fokálna stenóza distálneho pažeráka nad gastroezofageálnou junkciou spojenia s gastroezofageálnym refluxom. Ide o krátku strikturu s hladkými stenami – benígna peptická striktura

Terapia

 1. Inhibítory protónovej pumpy + Endoskopická dilatácia
 2. Zavedenie vstrebateľného stentu
 3. Antirefluxná operácia
 4. Resekcia postihnutého úseku

Základom liečby je PPI liečba v kombinácii s opakovanými endoskopickými dilatáciami. V indikovaných prípadoch je možné uvažovať o zavedení stentu. Pri antirefluxnej operácii pre striktúru je potrebné počítať so skrátením pažeráka. Predtým využívané resekčné výkony boli nahradené predlžovacími operáciami s antirefluxnou plastikou (operácia podľa Collis-Nissena). Krajným riešením peptickej striktúry je resekcia pažeráka.

Zdroj: Zdroje a literatúra