Zlomeniny diafýzy tíbie a fibuly

Zlomeniny predkolenia patria medzi najčastejšie diafyzárne zlomeniny všeobecne. Tenký kryt mäkkých tkanív na mediálnej ploche tibie vedie k tomu, že až 20% zlomenín sú otvorené zlomeniny. Vznikajú nepriamo (páčenie, rotácia) alebo priamo (náraz, úder) prípadne kombináciou.
Najčastejšie sa kosti lámu súčasne. K izolovaným zlomeninám jednej z kostí dochádza pri športe alebo nárazom o nárazník auta pri dopravnej nehode. Dominantná je tibia, diafýza fibuly je klinicky málo významná. Pokiaľ sa fibula zhojí rýchlejšie ako tibia, tak môže brániť dosadnutiu hlavných fragmentov tibie a predlžovať hojenie. Každá zlomenina diafýzy tibie vyžaduje hospitalizáciu pre možný rozvoj kompartment syndrómu. 

Klasifikácia

 1. Jednoduché dvojúlomkové zlomeniny
  • špirálovitá zlomenina
  • šikmá zlomenina (nad 30°)
  • priečna zlomenina (pod 30°)
 2. Zlomeniny s medzifragmentom
  • špirálovitý medzifragment
  • ohybový klin (trojuholník)
 3. Trieštivé zlomeniny
  • špirálovité úlomky
  • segmentálne (etážové) úlomky
  • trieštivé úlomky

Diagnostika

 • Klinický obraz – bolesť, krepitus, zmena kontúry predkolenia, patologický pohyb
 • RTG vyšetrenie

Na RTG snímke by malo byť zachytené celé predkolenie, vrátane proximálnej a distálnej časti oboch kostí.

Zlomenina diafýzy tibie
Zlomenina diafýzy tibie
Zlomenina diafýzy tibie s dislokovaným medzifragmentom so zlomeninou proximálnej diafýzy fibuly a zlomenina laterálneho plata tibie.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – stabilné zlomeniny bez skrátenia končatiny, izolované zlomeniny diafýzy fibuly
  • Skeletálna extenzia 4 – 5 kg za pätu, konverzia na sádrovú fixáciu po 3 týždňoch v extenzii
 2. Chirurgická liečba
  • Osteosyntéza šróbmi a dlahou
  • Intramedulárny klinec
  • Vonkajšia fixácia – jednorovinnový, dvojrovinový, kruhový, trubkový, pin-less alebo hybridný fixátor

Sádrová fixácia musí byť cez koleno aj členok. Intramedulárny klinec musí byť vždy zaistený proximálne aj distálne (staticky alebo dynamicky).

Vonkajšia fixácia je indikovaná pri otvorených zlomeninách a pri zavretých zlomeninách s rozsiahlym pomliaždením mäkkých tkanív na predkolení. Tiež sa vyúžíva pri polytraume, kde je potrebné postupovať podľa princípu Damage Control Surgery. (Damage Control Orthropedics).

Operačné prístupy: 

 1. Anteromediálny prístup – zlomeniny proximálnej alebo distálnej diafýzy tibie
 2. Anterolaterálny prístup – zlomeniny proximálnej alebo distálnej diafýzy tibie
 3. Mediálna incizia pre MIPO techniku – zlomeniny proximálnej alebo distálnej diafýzy tibie
 4. Proximálna stredná incizia k zavedeniu intramedulárneho klinca

Zlomeniny predkolenia sa hojá 4 až 6 mesicov. Pokiaľ nie je po 6 mesiacoch konsolidovaný kostný svalok, ide o predĺžené hojenie.

Príčiny predĺženého hojenia:
 • malý vzájomná kontakt fragmentov
 • neskorá dynamizácia staticky zabezpečeného klinca
 • rýchlejšie zhojená fibula
 • technická chyba pri dlahovej osteosyntéze (napr. šrób v lomnej línii)
 • chybná montáž vonkajčieho fixátoru

Pooperačná rehabilitácia musí začať čo najskôr, a teda končatinu imobilizovať len do zhojenia operačnej rany. Aktívne aj pasívne pohybu možno vykonávať ihneď po operácii. Mobilizácia pacienta prakticky od začiatku, chôdza s barlami. Čiastočná záťaž je možná ako po intramedulárnom klincovaní, tak aj po dlahovej osteosyntéze. Plná záťaž po 3 až 4 mesiacoch, po klincovaní skôr než po dlahovej osteosyntéze.

Komplikácie

 • Kompartment syndróm
 • Flebotrombóza
 • Dehiscencia rany
 • Infekcia rany

Zdroj: Zdroje a literatúra