Cholecystolithiáza

Cholecystolitiáza je stav, kedy sú prítomné konkrementy v žlčníku. Vyskytuje sa u 20 – 30 % ľudí, pričom 3 – 4x častejšie u žien, častejšie obéznych a diabetikov. Ide o najčastejšie ochorenie žlčových ciest a jedna z najčastejších indikácii k operácii.

Zloženie konkrementov:
 • Bilirubín
 • Žlčové kyseliny
 • Kalcium

Klasifikácia

 1. Cholesterolové konkrementy
  • Solitárne, okrúhle
  • Svetlo žltá farba alebo svetlo hnedá
  • Na reze usporiadanie kryštálov cholesterolu
  • Vznikajú pri zvýšenej koncentrácii cholesterolu v žlči
 2. Pigmentové konkrementy
  • Čierne – tuhé, mnohopočetné, vznikajú pri hemolytickom iktere (zvýšený bilirubín)
  • Hnedé – mazľavé, vznikajú pri cholestáze
 3. Zmiešané konkrementy
  • Obsahujú cholesterol, kalciové soli, pigmenty
  • Svetlá farba
 4. Sludge
  • Tvorený amorfnou masou obsahujúcou bilirubin a cholesterol
  • Vzniká najčastejšie pri infekcii žlčníku a žlčovodov v dôsledku stáze žlče, ktorá sa infikuje
   baktériami

Etiopatogenéza

 • Hypersaturácia žlče cholesterolom

Najčastejšou príčinou hypersaturácie žlče cholesterolom je jeho hypersekrécia pečeňou alebo hyposekrécia žlčových kyselin.

Medzi hlavné príčiny hypersekrécie cholesterolu patrí:
 • Zvýšené vychytávanie lipoproteínov s nízkou denzitou (LDL) pečeňovými LDL-receptormi (vplyv estrogénov), či zvýšená aktivita HMG-CoA reduktázy (vplyv obezity)
 • Zníženie katabolizmu cholesterolu na žlčové kyseliny pri poklese aktivita 7 alfa-hydroxylázy (vek, celková konštitúcia)
 • Znížené ukladanie esterov cholesterolu pri poklese aktivity acetylkoenzým A cholesterol-acyltrasferázy, ktorú spôsobuje:
  • Hormonálna liečba (progesterón)
  • Nedostatok fibrátov
Medzi hlavné príčiny hyposekrécie žlčových kyselín patrí:
 • Vrodený defekt syntézy žlčových kyselín
 • Získaný defekt syntézy žlčových kyselín
 • Porucha enterohepatálneho obehu žlčových
 • Vzostup črevných strát žlčových kyselín

Typická hyposekrécia žlčových kyselín vzniká pri celiakii, Crohnové chorobe a po resekcii ilea (ileocekálna resekcia)

Pri zaklinení konkrementu v infundibule žlčníka dôjde k uzáveru odtoku žlče z ductus cysticus. Stagnunúca žlč sa odfarbí tým, že sa resorbuje žlčové farbivo a vzniká hydrops žlčníka. Ak žlč obsahuje mikroorganizmy, vznikne výrazný zápal – empyém žlčníka. Väčšinou býva obalený omentom, črevnými kľučkami v podobe pericholecystitis adhaesiva (plastrón).

Klinický obraz

 1. Dyspeptická forma
  • Meteorizmus
  • Hnačny
  • Flatulencia
  • Pocit plnosti žalúdka
  • Neurčitá bolesť brucha v súvislosti s jedlom
  • Eruktácie
 2. Kolikovitá forma
  • Záchvatovitá bolesť pod pravým rebrovým oblúkom vyžarovanie do chrbta a pod lopatky
  • Nauzea a zvracanie
  • Zastavenie odchodu plynov
  • Úľavová poloha
  • Subikterus až ikterus (skléry)

Bolesti nastupujú po diétnej chybe – mastné jedlo. Vznikajú v dôsledku spazmov žlčníkaOddiho sfinktera po podráždení pasážou konkrementu alebo po snahy vyprázdniť žlčník vplyvom cholecystokinínu.

Príznaky komplikácií:

 • Obštrukčný ikterus
 • Horúčka septického pôvodu
 • Triaška
 • Celková schvátenosť s bolesťami
 • Biliárny ileus
 • Bouveretov syndróm – ileus s príznakmi krvácania do GIT a následné upchatie duodena veľkým konkrementom pri cholecystoduodenálne fistule (biliárny ileus).

Diagnostika

 • Anamnéza a klinické vyšetrenie (5P)
 • Laboratórne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie a endoskopická ultrasonografia
 • RTG vyšetrenie

Laboratórne vyšetrenie: Leukocytóza, zvýšená sedimentácia erytrocytov, zvýšené CRP, zvýšený bilirubín, ALP, AST, ALT, GMT
USG vyšetrenie je suverénna metóda diagnostiky. V náleze je zhrubnutá stena, kolekcia tekutiny subhepatálneechogénne ložiská v žlčníku.
Endoskopická USG má najväčšiu výťažnosť, ktorá umožňuje odber žlče na mikroskopické vyšetrenie.
RTG vyšetrenie má význam pri nejasných nálezoch USG vyšetrením.

Terapia

 1. Spazmolytiká – metamizol alebo mezokaín i.v. v 400 ml FR
 2. Chirurgická liečba – Laparoskopická cholecystektómia
  • Urgentná operácia – pri akútnej cholecystolitiáze, biliárnej pankreatitíde
  • Akútna operácia – do 72 hodín, pri akútnej cholecystolitiáze, hydropse
  • Elektívna operácia – pri nekoplikovanej alebo chronickej cholecystolitiáze
  • Odložená operácia – pri odznení subakútneho zápalu

Zdroj: Zdroje a literatúra