Resuscitácia pri akútnom zlyhaní dýchania a obehu (KPR)

Zastavenie činnosti srdca, obehu a/alebo dýchania sú definované ako náhle a neočakávané udalosti zastavenia funkcie srdca, cirkulácie alebo dýchania z vnútorných (ochorenia) alebo vonkajších (trauma) príčin. Zastavenie obehu vedie v priebehu desiatok sekúnd k strate vedomia a k rozvoju klinickej smrti. Obdobie klinickej smrti je fáza zastavenia obehu.

Základom úspešnej liečby je prvotné zhodnotenie situácierýchle základné vyšetrenie pacienta (primary survey). Z tohto zhodnotenia vychádzajú všetky nasledujúce rozhodnutia o ďalšom postupe liečby  a transportu.

Cieľom je:
 • Rýchlo zhodnotiť celkový stav pacienta a okolité podmienky
 • Základné vyšetrenie dýchania, obehu a neurologického stavu
 • Identifikácia život ohrozujúcich faktorov
 • Urgentná intervencia a resuscitácia

Pacient v kritickom stave nemôže zostať na mieste úrazu dlhšie, ako je to nutné k jeho zabezpečeniu pre transport. Pokiaľ tomu nebránia iné okolnosti (potreba vyprošťovať), nemal by tento čas presiahnuť 10 minút, menej je lepšie.

Primárne sa treba sústrediť na (A, B, C, D, E)

A – Airway

Prvým krokom je uvoľniť dýchacie cesty, odstrániť prekážky v dutine ústnej, zabrániť zapadnutiu jazyka.

 • Otvorenie úst a predsunutie dolnej čelisti
Zabrániť záklonu hlavy – riziko poškodenia miechy pri nestabilnom poranení krčnej chrbtice!

B – Breathing

Rýchle zhodnotenie dýchania – ventilácie

 • Apnoe
 • Bradypnoe ( < 12 dychov / min)
 • Eupnoe (12 – 20 dychov/min)
 • Tachypnoe (20 – 30 dychov/min)
 • Abnormálne tachypnoe ( > 30 dychov/min)

Pokiaľ nie je prítomná spontánna ventilácia alebo je ventilácia neefektívna (nadmerne rýchle, pomalé alebo povrchové dýchanie), je potrebné zahájiť asistovanú ventiláciu.

C – Circulation and bleeding

Rýchle zhodnotenie obehu:

 • Prítomnosť pulzu – frekvencia, kvalita, pravidelnosť
 • Koža – farba, teplota, vlhkosť
 • Monitorovanie krvného tlaku
 • Monitorácia EKG

Bledá, studená a vlhká pokožka signalizuje šokový stav. Pri srdcovej zástave alebo neefektívnej srdcovej činnosti (fibrilácia, flutter, bradykardia) okamžite zahájiť KPR. Pri podozrení na srdcovú tamponádu ihneď realizovať punkciu perikardu. Medikamentózna a objemová podpora organizmu.

Základy KPR:
 1. Pacienta položiť na tvrdú podložku
 2. Zahájenie resuscitácie kompresiou hrudníka 30x, frekvenciou 100x/min, do hĺbky 4 – 6 cm,
 3. 2x vdych z úst do úst
Základy KPR u detí:
 1. Pacienta položiť na tvrdú podložku
 2. Zahájenie resuscitácie vdychmi z úst do úst 5x
 3. Kompresia hrudníka 15x, frekvencia 100x/min
Kontrola krvácania:
 • Kapilárne krvácanie – z odrenín a povrchových rán
 • Venózne krvácanie – tmavšia krv, zastavenie krytím, ľahkou kompresiou, eleváciou končatiny
 • Arteriálne krvácanie – svetlejšia krv, pulzujúca, zastavenie tlakovým obväzom, ev. naložením škrtidla

D – Disability

Rýchle zhodnotenie stavu vedomia:

 • Glasgow Coma Scale

Porucha vedomia, či kvantitatívna alebo kvalitatívna, môže signalizovať zníženie oxygenácie mozgu (hypoperfúzia, hypoxia), poranenie centrálneho nervového systému, ovplyvnenie alkoholom alebo drogami, metabolická príčina (diabetes, kŕčový stav, srdcová zástava).

E – Expose, Enviroment

Nutné obnaženie pacienta k identifikácii všetkých poranení (skryté krvácanie do odevu)

 • Zhodnotenie okolností úrazu (smrť spolujazca, podchladenie, toxické látky)
 • Ochrana pacienta pred vonkajšími vplyvmi (chlad, dážď, teplo, prach, hluk)

Zdroj: Zdroje a literatúra