Refluxná choroba pažeráka (GERD)

GERD je stav, pri ktorom dochádza k patologického spätnému toku (návratu) žalúdočného obsahu do pažeráka.

 • Primárna refluxná choroba – insuficiencia dolného pažerákového sfinktera
 • Sekundárna refluxná choroba – stenóza pyloru, sklerodermia, gravidita (3. trimester)

Klinický obraz

 • Pyróza
 • Bolesť v epigastriu, pocit tlaku
 • Regurgitácia, nauzea a zvracanie
 • Dysfágia
 • Dráždivý kašeľ

Komplikácie:

 • Ulcerácia
 • Aspirácia do dýchacích ciest
 • Barretov pažerák
 • Malígny zvrat
 • Striktúra

Diagnostika

 • Anamnéza a klinické vyšetrenie
 • Ezofagogastroduodenoskopia s probatórnou excíziou (gastrofibroskopia)
 • RTG vyšetrenie báryovou kašou (báryový ezofagogram)
 • Endoskopické vyšetrenie
 • pH metria – 24 hodinová
 • Manometria

Diagnóza GERD je potvrdená, pokiaľ je splnené aspoň 1 z nasledujúcich podmienok:

 • Pozitívny endoskopický nález slizničnej lézie, či zápalu pažeráka u pacienta s príznakmi ochorenia
 • Peptická striktúra, či histologicky verifikovaný Barretov pažerák
 • Pozitívna pH-metria v prípade negatívneho endoskopického nálezu

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Vylúčenie nikotínu a alkoholu
  • Úprava diéty
  • Redukcia hmotnosti
  • Inhibítory protónovej pumpy – omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol
  • H2 – blokátory – ranitidin, famotidin, cimetidin
 2. Endoskopická liečba
  • Plikačné metódy – endoluminálna gastroplikácia
  • Rádiofrekvenčná ablácia
  • Implantácia biopolymérov
 3. Chirurgická liečba
  • Laparoskopická fundoplikácia podľa Nissena

Princípom chirurgickej liečby je rekonštrukcia gastroezofageálnej junkcie a vytvorenie antirefluxnej bariéry.

Typy operačných výkonov:

 1. Podľa typu plastiky
  • Cirkulárna plastika 360° – podľa Nissena
  • Parciálna plastika 180 – 270° – podľa Toupeta
 2. Podľa prístupu
  • Transabdominálna plastika
  • Transtorakálna plastika

Zdroj: Zdroje a literatúra