Črevné duplikatúry a cysty

Črevné duplikatúry

Črevné duplikatúry sú zriedkavé kongenitálne lézie, ktoré sa môžu vyvinúť v ktoromkoľvek úseku intestinálneho traktu, najčastejšie však na kľučkách tenkého čreva. Klinické prejavy sa objavia obyčajne počas prvého roku života a môžu byť variabilné od asymptomatického priebehu po príznaky akútnej gastroenteritídy, ileózneho stavu, invaginácie, krvácania, perforácie GIT s peritonitídou.

Duplikatúry črevného traktu sú anomálie tvorené z dobre formovaných tubulárnych, alebo sférických štruktúr, ktoré pevne nasadajú na črevo z mezenteriálnej strany lúmenu.

Liečba je zásadne chirurgická.

Črevné cysty

Isosporóza

Izosporóza je parazitárne ochorenie tenkého čreva, ktoré je vyvolané prvokom Isospora belli a vyskytuje sa najčastejšie v oblasti Afriky, Ázie a v Južnej Ameriky. Rizikovou skupinou sú najmä imunokompromitovaní pacienti (HIV, AIDS, imunosupresia).

Infekcia prebieha alimentárnou cestou, kedy sa patogén usadí v tenkom čreve, kde produkuje cysty, ktoré narušujú činnosť tenkého čreva a obmedzujú absorbciu dôležitých látok.

Ochorenia sa prejavuje hnačkami, dehydratáciou, stratou hmotnosti a v prípade neliečenia môže prejsť do chronickej formy. Diagnostika ochorenia je možná prostrednítvom mikrobiologického vyšetrenia stolice.

Liečba je konzervatívna a založená na podávaní ATB a antiparazitík – kotrimoxazol, ciprofloxacín alebo pyrometamín .

Balantidióza

Balantidióza je parazitárne infekčné ochorenia spôsobené parazitom Balantidium coli. Ide o pomerne vzácne infekčné ochorenie, kedy dochádza k črevnej infekcii s následým vznikom zápalového procesu s tvorbu špecifických hlbokých vredov. Pri neliečení hrozí riziko krvácania do tráviaceho traktu, perforácii čreva a rozvojom peritonitídy.

Balantidium coli má 2 základné formy – neinfekčnú pohyblivú formu a infekčnú nepohyblivú formu napádajúcu GIT.

  • Neinfekčná forma (trofozoit) je pohyblivé štádium prvoku
  • Infekčná forma (cystická forma) je nepohyblivé štádium prvoku

Parazit má schopnosť vylučovať toxíny, ktoré pôsobia v GIT a znížujú absorpčnú funkciu. V klinickom obraze dominuje hnačkabolesť bruchanevoľnosťnechutenstvo k jedlu a zvracanie. Diagnostika ochorenia je možná prostrednítvom mikrobiologického vyšetrenia stolice. V niektorých prípadoch je indikovaná biopsia črevnej sliznice. 

Liečba je konzervatívna a založená na podávaní ATB – metronidazol, tetracyklín, doxycyklín, ampicilín alebo bacitracín.

Zdroj: Zdroje a literatúra