Apendicitída u detí

Najčastejšia náhla príhoda brušná (NPB) u detí, najmä v školskom veku, je akútna apendicitída. Ide o zápal apendixu – červovitého prívesku na slepom čreve (colon caecum). Častejšie sa vyskytuje v zimných mesiacoch a v období chrípkových ochorení. Je raritou, ak sa objaví u dieťaťa do veku 2 rokov. Klinicky sa prejavuje bolesťou brucha najmä v pravom hypogastriu, no často začína v iných lokalizáciach. Diagnostika by mala byť klinicky zrejmá už pri fyzikálnom vyšetrení, ale UZ brucha môže (nemusí) diagnózu verifikovať. Terapia je chirurgická.

Etiopatogenéza

 • Obštrukcia lúmenu apendixu
 • Patologická poloha apendixu
 • Bakteriálna infekcia
 • Hyperplázia lymfatického tkaniva
 • Karcinoid

Pri obštrukcii sa akumulujú sekréty, vzniká distenzia lúmenu a edém steny. Baktérie v stene apendixu sú príčinou intramurálnej infekcie. Inou príčinou je hyperplázia lymfatického tkaniva alebo karcinoid.

Klinický obraz

 • Bolesť brucha
 • Zvracanie
 • Nauzea
 • Teplota

Najtypickejší príznak je bolesť brucha, ktorá trvá 6 – 12 hodín prípadne 1 – 2 dni. Nie každá bolesť brucha je apendicitída! Typický je pozvoľný nástup a postupné zvýrazňovanie. Dieťa sa nedokáže sústrediť na prácu alebo zábavu, bolesť väčšinou „ukladá“ pacienta do postele. Bolesť môže začať v pravom hypogastriu, kde pretrváva a zvýrazňuje sa. Prípadne môže pacient udávať bolesť okolo pupka, v epigastriu alebo udávať neurčitú bolesť celého brucha. V pokoji sa bolesť zmierni, dieťa môže aj zaspať. Bolesť je však tak výrazná, že sa dieťa budí.

Druhý príznak je zvracanie. Môže mu predchádzať napínanie na zvracanie. Po zvracaní môže dôjsť u krátkej úľave. Zvracanie býva najčastejšie na začiatku ochorenia. U niekoho sa môže vyskytnúť aj nechutenstvo. Teplota býva väčšinou mierne zvýšená, nie je to však typický príznak.

Diagnostika

 • Klinický obraz + fyzikálne vyšetrenie
  • Blumbergov príznak – pacient udáva bolesť po uvoľnení tlaku ruky v pravom hypogastriu
  • Rowsingov príznak – pacient udáva bolesť v pravom hypogastriu po uvoľnení tlaku v ľavom hypogastriu
  • Pléniesovo znamenie – pacient udáva bolesť pri poklope na pravé hypogastrium
 • Laboratórne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie

Laboratórne vyšetrenie má len pomocný význam. Leukocytóza a zvýšené CRP nemusí znamenať akútnu apendicitídu. Naopak, normálne leukocyty a normálna koncentrácia CRP vylučuje akútnu apendicitídu na 90%. Hematúria svedčí o renálnej kolike;  pyúria o uroinfekcii.

USG vyšetrenie brucha a malej panvy je nevyhnutné pri každom podozrení na akútnu apendicitídu. Pri pozitívnom náleze býva apendix zhrubnutý, môže byť v okolí v oblasti mesoapendixu presak tekutiny, prípadne absces.

Dif.dg.: Crohnova choroba, ovariálne cysty, torzie ovarii alebo nádory !

Terapia

 • Apendektómia
 1. Laparoskopická apendektómia – zlatý štandard
 2. Klasická (otvorená) apendektómia – u malých detí

K operácii by mala byť indikácia pozitívneho nálezu či klinického alebo paraklinického. Niektoré stavy nemusia svedčiť pre diagnózu akútnej apendicitídy. Pri podozrení je lepšie pacienta hospitalizovať a observovať. Pár hodín od príjmu vyšetrenie zopakovať a rozhodnúť sa, či je nález indikovaný k apendektomii, alebo nie. Obecne platí pravidlo, že je lepšie vykonať 10 apendektomii, síce bez verifikácie apendicitídy v perioperačnom náleze, ako naopak 1 apendicitídu neoperovať, ktorá mala byť indikovaná.

Komplikácie

 • Peritonitída po perforácii apendixu
 • Sepsa
 • Ileus

Zdroj: Zdroje a literatúra