Syndróm krátkej kľučky

Syndróm krátkej kľučky vzniká po nevyhnutnej rozsiahlej resekcii tenkého čreva (mezenteriálna trombóze, mechanický ileus so stranguláciou, M. Crohn, radiačnej enteritíde, po traumatickom poškodení čreva).

Mortalita je po rozsiahlych resekciách tenkého čreva pomerne vysoká a závisí od dĺžky resekovaného úseku.  Pri resekcii viac ako 60 – 70% tenkého čreva vznikajú nutričné a metabolické poruchy v dôsledku malasimilácie. Vznikajú abnormaliy elektrolytov, steatorea, malabsorpcie, najmä vitamínov rozpustných v tukoch, hypersekrécia žalúdočnej kyseliny, hnačky a častejšie sa vyskytuje ako sekundárna komplikácia cholelitiáza a nefrolitiáza.

Zdroj: Zdroje a literatúra