Meckelov divertikul

Meckelov divertikul je výduť, ktorá vzniká ako pozostatok ductus omphaloentericus. Nachádza sa približne 100 cm od ileocekálnej (bauhinskej) chlopne na antimezenteriálnej strane čreva. Vyskytuje sa asi u 2% populácie, každopádne ide o najčastešiu GIT anomáliu. Väčšinou ide o náhodný nález v rámci brušnej operácie a počas života je často asymptomatický.

Meckelov divertikul obsahuje v 50% prípadov heterotopické ektopické tkanivo

 1. Žaludočná sliznica
 2. Pankreatické tkanivo
 3. Kombinácia obou tkanív

Klinický obraz

 • Bolesť brucha – pri zápalovom procese divertiklu
 • Vredová choroba – v prípade prítomnej žaludočnej sliznice
  • Meléna – pri krvácaní vredu

Všetky ochorenia, ktoré sa vyskytujú v oblasti tenkého čreva sa môžu prejaviť v Meckelovom divertikle. 

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Laparoskopia

Často náhodný nález perioperačne. Nachádza sa cca 60 – 100cm od bauhinskej chlopne na antimezenteriálnej strane tenkého čreva. RTG snímok môže objaviť enterolyty alebo kalcifikovanú stenu divertiklu. CT vyšetrenie môže odhaliť prítomnosť divertiklu.

Komplikácie:

 • Zápal s perforáciou 
 • Krvácanie z vredu, perforácia vredu 

Terapia

 • Chirurgická liečba
  • Resekcia divertiklu

Pri perioperačnom náleze Meckelovho divertiklu je potrebná jeho resekcia. Inak sa nekomplikovaný Meckelov divertikul nelieči. Intervencia je potrebná až pri komplikáciach.

Zdroj: Zdroje a literatúra