Zvodové znecitlivenie (zvodová anestézia)

 1. Neuraxiálna blokáda 
  • Spinálna (subarachnoidálna) anestézia
  • Epidurálna anestézia
 2. Blokáda hornej končetiny 
  • Axilárna blokáda
  • Infraklavikulárna blokáda
  • Interskalenická blokáda
  • Intravenózna regionálna blokáda (IVRA)
 3. Blokáda dolnej končatiny 
  • 3 v 1 blokáda
  • Ischiadická blokáda
  • Popliteálna blokáda
  • Foot blokáda

Spinálna anestézia

Lokálne anestetikum sa v objeme asi 2 – 4 ml aplikuje do subarachnoidálneho priestoru. Vpich sa robí tenkou ihlou s mandrénom v sediacej polohe alebo v polohe na boku pacienta s maximálnou flexiou chrbta. Výšky aplikácie je medzi L2 – L5 medzistavcových priestorov, teda v mieste kde už neprebieha miecha. Poloha hrotu ihly sa zisťuje návratom likvoru po vytiahnutí mandrénu. Nástup anestézie je do 10 minút a trvá cca 2 hodiny a analgézia asi 4 hodiny.

Epidurálna anestézia

Lokálne anestetiku sa v objeme 15 – 20 ml aplikuje medzi dura mater a ligamentum flavum do epidurálneho priestoru. Vpich sa robí hrubšiou Tuohyho ihlou s mandrénom. Poloha hrotu ihly sa zisťuje technikou straty odporu alebo návratom likvoru po vytiahnutí mandrénu. Výška aplikácie je kdekoľvek v celom rozsahu chrbtice. Nástup účinku je od 10 – 40 minút, anestézia nie taká silná a dostatočná, svalová relaxácia je menšia. Pri tomto typy anestézie sa do epidurálneho priestoru zakladá katéter, takže je možné kedykoľvek anestéziu predĺžiť podaním anestetika.

Blokáda hornej končatiny

Axilárna blokáda

Pre operácie na ruky a predlaktí sa používa najčastejšie axilárna blokáda. Aplikácia je jednoduchá, pretože zväzok prebieha pomerne povrchovo v okolí dobre hmatnej a. axillaris. Najťažšie dostupný je n. musculocutaneus odstupujúcí zo zväzku najvyššie a n. radialis prebiehajúci za n. axillaris.

Vertikálna infraklavikulárna blokáda

Používa sa pre operácie na hornej končetine po axilu. Má pomerne jasne ohraničené anatomické body. Určité riziko iatrogénneho pneumothoraxu existuje.

Interskalenická blokáda

Používa sa pre operácie ramena a ramenného pletenca. Aplikuje sa medzi m. scalenus anterior a medius, kde prebieha plexus brachialis.

Intravenózna regionálna blokáda (IVRA)

Používa sa pre operácie na ruke a predlaktí. Po vytlačení krvi z venózneho systému hornej končatiny a jej zaškrtení nad arteriálny tlak sa cez predtým napichnutú ihlu podá lokálne anestetikum. Operácia sa robí v bezkrvnom poli s maximálnou dobou 90 minút.

Blokáda dolnej končatiny

3 v 1 blokáda

Používa sa pre operácie na prednej ploche stehna. Jedným vpichom sa robí anestézia n. femoralis, n. obturatorius a n. cutaneus femoris lateralis.

Ischiadická blokáda 

Používa sa pre operácie v dorzálnej časti dolnej končatiny. Vpichom sa robí anestézia n. ischiadicus.

Popliteálna blokáda 

Používa sa pre operácie na chodidle alebo lýtku. Vpichom sa robí anestézia z popliteálneho prístupu na n. ischiadicus.

Zdroj: Zdroje a literatúra