Nádory tenkého čreva

Nádory tenkého čreva sa vyskytujú pomerne zriedka – asi 1,5% všetkých nádorov GITu a manifestujú sa väčšinou ileóznymi príznakmi alebo krvácaním. Sú benígne a malígne.

Benígne nádory tenkého čreva

Benígne nádory môžu vychádzať zo všetkých štruktúr črevnej steny.

 1. Epitelové nádory – adenómy
 2. Mezenchýmové nádory – leiomyóm, fibróm, angióm, neurinóm,
 3. Heterotopné nádory – endometrióza, aberantný pankreas

Klinický obraz

 • Ileus
 • Krvácanie
 • Invaginácia kľučky
 • Hormonálne excesy (endokrinne aktívne nádory)

Nádory TČ sú často klinicky asymptomatické, manifestujú sa spravidla ileom a krvácaním. Ileus býva akútny, intermitentný (stopkaté nádory) alebo chronický. Môže vzniknúť aj invaginácia spôsobená stopkatým nádorom čreva. Príznaky sú typické pre mechanický ileus: kolikovité bolesti brucha, zvracanie, zástava vetrov a stolice. Krvácanie do lumenu čreva vzniká pri erózii ciev nádorom.

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Endoskopia videokapsulou
 • Laparoskopia
 • Histologické vyšetrenie

RTG vyšetrenie odhalí ileozny stav pacienta. USG vyšetrenie nemusí zobrazit postihnutú tenkočrevnú kľučku, odhalí však invagináciu kľučky. Pri CT vyšetrení je často nález nejasný, tumor môže byť malý, nemusí byť detekovatelný na CT. Vo väčšine prípadov je pacient pre ileozný stav indikovaný k laparoskopickej revizii dutiny brušnej, kde je nález strangulácie, prípadne obliterácie kľučky TČ. Nález je indikovaný k segmentálnej resekcii s následným histologickým vyšetrením tkaniva.

Terapia

 • Segmentálna resekcia s anastomózou

Malígne nádory tenkého čreva

Malígne nádory tvoria len 3% všetkých malígnych nádorov GITu. Sú častejšie u mužov ako žien.

 • Adenokarcinóm (50%)
 • Sarkóm (33%)
 • Karcinoid

Klinický obraz

 • Ileus
 • Krvácanie
 • Invaginácia kľučky
 • Hormonálne excesy (endokrinne aktívne nádory)

Závisia od veľkosti a rastu nádorov, ktoré môžu rásť intralúmenovo, intramurálne, extramurálne. Manifestujú sa subileóznymi príznakmi (intermitentné bolesti brucha) a krvácaním (okultné krvácanie až enterorágia či meléna) až anémickým stavom.

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Enteroklýza
 • Endoskopia videokapsulou
 • Laparoskopia
 • Histologické vyšetrenie

Vyšetrenie závisí od príznakov ochorenia, ale rozhodne CT vyšetrenie (staging). Ďalej kontrastné RTG vyšetrenie pasáže tráviacou rúrou – zástava pred nádorom.

Terapia

 • Chirurgická liečba
  • Segmentálna resekcia čreva a klinovitou resekciou priľahlého mezentéria

Karcinoid tenkého čreva

Karcinoid má osobitné postavenie, pretože je semimalígny (histologicky benígny, ale pritom metastázuje). Nádor vychádza z endokrinných buniek (APUD systém) – enterochromatínových buniek, ktoré produkujú hormóny: serotonín, kalikreín, histamín, PG. Najčastejšou lokalizáciou je apendix, tenké črevo, rektum, menej žalúdok, duodenum a hrubé črevo. Karcinoid metastázuje často do pečene, kde MTS môžu byť tiež hormonálne aktívne a spôsobiť karcinoidný syndróm.

Klinický obraz

 • Flush
 • Hnačka (75%)
 • Generalizovaný edém (30%) z hypoalbuminémie
 • Bolesť brucha
 • Malabsorpčný syndróm
 • Bronchiálna astma (20%)
 • Bolesť kĺbov

Karcinoidný syndróm sa prejaví len pri hormonálne aktívnom nádore !

Flush (hyperémia) sa prejavuje začervenaním kože (tváre), ktoré postupne prechádza až do cyanózy, zjavuje sa záchvatovito a dá sa vyprovokovať aplikáciou katecholamínov či alkoholu. Vyskytuje sa v 90% prípadov a zodpovedný za vznik je bradykinín.

Hnačka je vyvolaná záchvatovitou hyperperistaltikou, ktorú spôsobuje nadprodukcia serotonínu.

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie
 • Laparoskopia

Na USG ani na CT nemusí byť prítomný vzhľadom na malú veľkosť. Diagnózu potvrdí biochemické vyšetrenie kyseliny 5-hydroxyindoloctovej v moči (metabolit serotonínu). Pomerne často je náhodným nálezom apendixu po apendektomii pre akútnu apendicitídu.

Terapia

 • Chirurgická liečba
  • Segmentálna resekcia čreva a klinovitou resekciou priľahlého mezentéria – karcinoid TČ
  • Apendektómia – karcinoid apendixu

Zdroj: Zdroje a literatúra