Celkové znecitlivenie (celková anestézia)

Celková anestézia pacienta vyradí z vedomia, spôsobí amnéziu, a navodí analgéziu s neurovegetatívnou stabilizáciou. Zároveň zabezpečuje komfort operatéra pri operačnom výkone.

Celková anestézia má 3 zložky:
 • hypnotickú zložku 
 • analgetickú zložku 
 • myorelaxačnú zložku 

Klasifikácia

 1. TIVAtotálna intravenózna anestézia – len i.v. podávané anestetiká a opioidy
 2. Doplňovaná (balancovaná) anestézia – použitie inhalačného anestetika, opioidu a relaxancií
 3. Kombinovaná anestézia – použitie inhalačného anestetika, opioidu, relaxancií a zvodovej anestézie

Priebeh anestézie

 1. Úvod do anestézie – navodí sa bezvedomie a myorelaxácia
  • dospelý pacient – intravenózny úvod
  • detský pacient – inhalačný úvod
 2. Zaistenie dýchacích ciest – intubácia alebo zavedenie laryngeálnej masky
 3. Udržiavanie anestézie – kontrola stavu bezvedomia, kontrola životných funkcií
 4. Ukončenie anestézie – ukončenie prívodu anestetík
 5. Prebudenie 

Štádiá anestézie

 • I. štádium – analgézia pri zachovanom vedomí
 • II. štádium – stráta vedomia – diskoordinácia, excitácia
 • III. štádium – štádium chirurgickej tolerancie a celkovej stabilizácie hemodynamiky a vegetatívnej rovnováhy
 • IV. štádium – stádium zlyhávania základných životných funkcií

Moc plytká anestézia ohrozuje vegetativnou hyperreaktivitou, naopak moc hlboká anestézia obmedzuje hemodynamiku a vedie k hypotenzii.

Preparáty celkovej anestézie

 1. Intravenózne anestetiká
  • Barbiturátové – thiopental, methohexital (používajú sa menej)
  • Nebarbiturátové – propofol, midazolam, etomidát, ketamin
 2. Inhalačné anestetiká – sevofluran, desfluran
 3. Opiodné analgetiká – fentanyl, sufentanil, alfentanil a remifentanil
 4. Myorelaxanciá 
  • Depolarizujúce – sukcinylcholin
  • Nedepolarizujúce 
   • deriváty benzylisochinolinu – atrakurium, mivakurium
   • látky se steroidnou štruktúrou –  vekuronium, rokuronium

Komplikácie

 1. Úvod do anestézie 
  • Aspirácia do dýchacích ciest
  • Anafylaxia
  • Hypotenzia
  • Akútny infarkt myokardu
  • Malígna hypertermia
 2. Prebúdzanie 
  • Hypoventilácia
  • Laryngospazmus

Zdroj: Zdroje a literatúra