Zásady hemostázy v chirurgii

Hemostáza je definovaná ako proces brániaci krvným stratám tvorbou krvných zrazenín. Ide o odpoveď organizmu na poranenie cievy. Samotný vznik krvnej zrazeniny je komplikovaný proces vzájomných interakcii, kedy na seba pôsobí celá rada zložiek krvi v tzv. koagulačnej kaskáde. Chirurgická hemostáza je zastavenie krvácania hemostatickými chirurgickými prípravkami, prostriedkami a technikami. Hemostatické prípravky pre celkové a lokálne podanie sa používajú pri oboch typoch operácii (laparotomických, laparoskopických).

Hemostatická reakcia má 3 časti:
 1. Vazokonstrikcia
 2. Agregácia doštičiek
 3. Aktivácia koagulačnej kaskády

Hemostatické prípravky – hemostyptiká

 • Etamsylát (Dicynone®) – zvýšuje rezistenciu v endoteli kapilár a podporu adhézie trombocytov, inhibuje biosyntézu prostaglandínov, ktoré spôsobujú disagregáciu trombocytov
  • prevencia a liečba predoperačného alebo pooperačného kapilárneho krvácania
  • hematúria, hemateméza, meléna, epistaxa, krvácanie z ďasien
  • metrorágia, primárna alebo sekundárna menorágia
 • Kyselina aminokapronová – spomaluje a zastavuje fibrinolýzu (antifibrinolytikum)
 • Kyselina tranexamová (Exacyl®)- pôsobí kompetitávnou inhibíciou aktivácie plazminogénu na plazmín (antifibrinolytikum)
  • abnormálne silné krvácanie pri operácii prostaty
  • abnormálne ťažké menstruačné krvácanie
  • závažné krvácanie z nosu
  • lokálna hyperfibrinolýza
  • pri extrakcii zubov u pacientov s koagulopatiami
 • Vazopresín – zreteľný vazokonstrikčný účinok
  • k zastaveniu život ohrozujúceho krvácania z pažerákových varixov
  • septický šok
 • Desmopresín – syntetický analóg vazopresínu, spôbuje vazokonstrikciu, zvyšuje koncentráciu koagulačných faktorov a adhezivitu trombocytov
 • Vitamín K – kofaktor pre tvorbu faktorov stability krvnej zrazeniny (faktor II, VII, IX a X)
  • pri predávkovaní či zrušení účinkov kumarinových antikoagulancií (Warfarin) – jediná indikácia
 • Rekombinantné antihemofilické faktory VII-a, VIII, IX – biosyntetické formy endogénnych humánnych koagulačných faktorov
  1. Rekombinantný faktor VIIa – k zastaveniu krvácania u pacientov s hemofiliou, von Willebrandovou chorobou, trombocytopéniou
  2. Rekombinantný faktor VIII – k zastaveniu krvácania u pacientov s hemofiliou typu A
  3. Rekombinantný faktor IX – k zastaveniu krvácania u pacientov s hemofiliou typu B
 • Lokálne hemostiptiká 
  1. Trombin (FloSeal®) – trombínové lepidlo
  2. Kolagén (Avitene®) – pre zastavenie kapilárneho a parenchymatózneho krvácania
  3. Karboxycelulóza (Surgicel®) – sieťka z oxidovanej celulózy
  4. Želatina
   • Želatinová huba (Spongostan®, Gelaspon®) – aplikuje sa po navlhčení FR
   • Želatinový prášok (Spongostan Powder®, Surgiflo®)
 • Tkanivové adhezíva – hemostáza fibrínovými koagulami v mieste aplikácie

Hemostatické nástroje

 • Elektrokauter – prístroj, ktorý pracuje s vysokofrekvenčným elektrickým prúdom, používa sa k ošetreniu mäkkých tkanív
 • Ligasure vessel sealing systém – bipolárne elektrochirurgické zariadenie s integrovanou aktívnou spätnou väzbou, koaguluje cievy až do priemeru 7 mm
 • Lasery – fototermálny efekt, je možné zastaviť krvácanie niektorých štruktúr, napríklad peptických vredov a endoskopických intervenciách
 • Mikrovlnný skalpel – zariadenie určené na kontrolu krvácania pri chirurgickej liečbe vaskularizovaných orgánov – slezina a pečeň
 • Ultrazvukové skalpely – zahriatím reznej plochy na 50 – 100 °C, uľahčuje rezanie a koaguláciu mäkkých tkanív, redukuje krvácanie z malých ciev
 • Argonový lúč – modrozelený lúč vzniká v aktivnom médiu, ktoré je tvorené ionizovaným argónom, maximum absorpcie je v hemoglobine
 • Leksellov gama nôž – sa využíva v stereotaktickej radiochirurgii, princíp je založený na fokusovanom gama žiarení.

Zdroj: Zdroje a literatúra