Základy a zásady infúznej terapie

Infúzia je podanie väčšieho množstva tekutiny do organizmu pacienta inou cestou než perorálne tráviacím traktom – parenterálne. Do infúznych roztokov je možné pridávať rôzne liečivá, ktorým je touto cestou umožnený rýchly prístup do tela, bez interakcie s tráviacim traktom (chýba first pass efect).

Spôsoby podania infúzie: 

 • Intravenózne
  • Periférny žilový katéter
  • Centrálny žilový katéter
  • Implantovaný žilový port
 • Intraarteriálne
 • Subkutánne 
 • Intraoseálne 

Indikácie podania infúzie: 

 1. Terapeutická indikácia 
  • Udržanie alebo vyrovnanie vodnej a elektrolytovej rovnováhy organizmu
  • Zabezpečenie energetických potrieb organizmu pri obmedzenom príjme potravy
  • Doplnenie cirkulujúceho objemu
  • Potreba udržať v organizme určitú koncentráciu lieku po dlhšiu dobu – cytostatiká, ATB
 2. Diagnostická indikácia 
  • Roztok je nositelom diagnostickej látky (kontrastná látka – CT vyšetrenie)

Pri plánovaní infúznej terapie je potrebné vždy zhodnotiť body týkajúce sa stavu telesných tekutín – bazálnu potrebu, deficit a aktuálne straty vody a iónov.

Cesty strát telesných tekutín za deň: 
 • Moč 1000 – 2000 ml
 • Perspirácia 600 – 800 ml  + 100ml / 0,6°C
 • Pot 0 – 2000 ml
 • Dych 400 ml
 • Sondy ?
 • Drény ?
 • Obväzy – podľa váhy

Infúzne roztoky

 1. Kryštaloidné roztoky (kryštaloidy) – nízkomolekulárne roztoky, rychlo sa presúvajú z krvi do tkanív, ľahko vstrebateľné, upravujú vodnú a elektrolytovú rovnováhu
  • Fyziologický roztok – FR 1/1
  • Darrowov roztok – DR 1/1
  • Ringerov roztok – RR 1/1
  • Hartmannov roztok – HR 1/1
  • Plasmalyte, Isolyte 
  • Glukóza 5%
 2. Koloidné roztoky (koloidy) – vysokomolekulárne, udržia tekutinu v krvi dlhšie, podávajú sa pri šoku, pri dehydratácii, k náhrade krvnej straty, doplňujú cirkulujúci objem
  • Dextran 6%
  • Reodextran 10%
  • Haes 10% (Hydroxyethylškrob)
  • Voluven 6%
  • Gelofusine
 3. Osmoterapeutické roztoky – spôsobujú osmotickú diurézu, podávajú sa pri edémoch, výpotkoch, otravách a zlyhaní obličiek
  • Manitol 10%, 20%
  • Sorbitol 40%
 4. Roztoky elektrolytov a ABR – upravujú hladinu elektrolytov a udržujú ABR
  • KCl 7,45% 
  • NaCl 10% 
  • MgSO4 10%, 20% 
  • NHCO3 8,4% 
  • NH4Cl 5,35% 

Parenterálna výživa: 

 1. Náhrada cukrov – zdroj energie, hradí 50 – 55% dennej energetickej potreby
  • Glukóza 5%, 10%, 20%, 40%
  • Fruktóza 20%
 2. Náhrada tukov – zdroj esenciálnych mastných kyselin, hradí 30 – 35% dennej energetickej potreby
  • Intralipid
  • Lipofundin LCT/MCT
  • Nutralipid MCT 20%
 3. Náhrada aminokyselín – zdroj pre syntézu bielkovín, hradí 15% dennej energetickej potreby
  • Nutramin 4%, 8%
  • NutraminNeo 4%, 8%
  • Nutramin VLI
 4. All-in-one vaky – kompletný zdroj energie, cukry, tuky aj aminokyseliny
  • Oliclinomel N7 a N8
  • Nutriflex® Lipid Peri

Zásady správnej infúznej terapie

 • Zachovávať zásady asepsy, dodržiavať sterilitu
 • Ordinovaný prípravok dôkladne skontrolovať, či súhlasí druh koncentrácie s dekurzom
 • Zátku infúznej nádoby / fľašky alebo uzáver fľašky spojiť s infúznou súpravou až tesne pred podaním
 • Lieky, ktoré majú byť do infúzie podáné, pozorne vyberať a po vpravení do roztoku čitelne zapísať na štítok fľašky
 • Lieky sa vpravují do roztoku tesne pred podaním infúzie
 • Celú dobu infuzie (ak nie je použitá infúzna pumpa) sledovať, či prípravok tečie predpísanou rýchlosťou

Zdroj: Zdroje a literatúra