Poranenia pľúc, dýchacích ciest a orgánov mediastina

Poranenia hrudníku spoločne s léziou vnútrohrudných orgánov patria k pomerne frekventovaným poraneniam ako vo vojnových konfliktoch, tak aj v bežnom živote. Najčastejšie ide o menej závažnejšie zavreté poranenia (nepenetrujúce). Poranenia hrudníku sú zvyčajne súčasťou polytraumy, ale môžu sa vyskytovať aj izolovane.

Stavy pri poranení hrudníku a vnútrohrudia, ktoré ohrozujú pacienta na živote:

 1. Respiračná porucha 
  • Nepriechodnosť dýchacích ciest
  • Redukcia pľúcneho parenchýmu
   • Kolaps pľúc
   • Pneumothorax, fluidothorax
  • Závažné poranenie hrudnej steny
  • Bolesťou podmienená respiračná insuficiencia
 2. Obehová porucha 
  • Kompresia srdca a veľkých ciev
   • Tenzný pneumothorax
   • Hemoperikard – tamponáda
  • Masívne krvácanie
  • Poranenie srdca
   • Kontuzia srdca
   • Komócia srdca
   • Otvorené poranenie srdca
   • Traumatická chlopňová lézia  

Klasifikácia

Zavreté poranenia hrudníku (nepenetrujúce)

 1. Tupé poranenie hrudníku
  • deceleračné
  • kontúzne
 2. Poranenie pôsobiace z mediastina
  • cez tracheu a bronchy
  • cez pažerák

Otvorené poranenia hrudníku (penetrujúce)

 1. Neprenikajúce cez parietálnu pleuru
 2. Prenikajúce cez parietálnu pleuru
  1. Poranenie celej  hrudnej steny 
  2. Poranenia pľúc
  3. Poranenia orgánov mediastina
   • Poranenie velkých dýchacích ciest – trachea a bronchy
   • Poranenie pažeráka
   • Poranenie srdca a veľkých ciev
   • Poranenie ductus thoracicus
  4. Poranenia bránice 

Diagnostika

 • Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie
  • Mechanizmus úrazu
  • Celkový stav pacienta
  • Lokálny nález na hrudníku (ev. celkovo)
  • Vylúčenie poranenia v iných častiach tela
 • RTG vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Diagnostická torakoskopia, mediastinoskopia
 • Diagnostická endoskopia pažeráka

Zavreté poranenia hrudníku a orgánov mediastina

Deceleračné poranenie hrudníka

Mechanizmus vzniku: dopravná nehoda, pád z výšky
Rozsah poranenia: priamo úmerné rýchlosti nárazu a decelerácie
Typy poranení: ruptura aorty, poranenie pľúc, ruptur či lacerácia trachey a bronchov, poranenie bránice
Diagnostika: RTG, CT, thorakoskopia
Terapia: stabilizácia vitálnych funkcii, urgentný transfer na špecializované torakochirurgické pracovisko
Komplikácie: rozvoj akutnej kardiopulmonálnej insuficiencie

Kontúzne poranenie hrudníka

Mechanizmus vzniku: dopravná nehoda, pád, úder – výrazne nižšia energia / rýchlosť / sila
Rozsah poranenia: priamo úmerné sile nárazu
Typy poranení: kontúzia hrudnej steny
Diagnostika: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, RTG, CT
Terapia: symptomatická – analgetiká, drenáž hrudníku
Komplikácie: kontúzia a lacerácia srdca a pľúc, zlomenina rebier, pneumothorax

Poranenie trachey a bronchov (zavreté)

Mechanizmus vzniku: dopravná nehoda, pád, inhalačný alebo intratracheálny mechanizmus
Rozsah poranenia: priamo úmerný typu poranenia
Typy poranení: lacerácia, kompresia, obliterácia, znepriechodnenie
Diagnostika: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, RTG, CT, thorakoskopia
Terapia: stabilizácia vitálnych funkcii, urgentný transfer na špecializované torakochirurgické pracovisko
Komplikácie: hemoragický šok, respiračná insuficiencia, pneumothorax, ARDS, mediastinitída

Poranenia pažeráka (zavreté)

Mechanizmus vzniku: dopravná nehoda, vojenský konflikt (explózia), iatrogénne (endoskopia, intubácia), barotrauma
Rozsah poranenia: veľmi závažný
Typy poranení: slizničné krvácanie, lacerácia, trhlina, perforácia
Diagnostika: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, RTG, RTG prehĺtací akt, CT
Terapia: operačná revízia, ATB, parenterálna výživa, enterálna výživa – nazojejunálna sonda
Komplikácie: akútna mediastinitída, empyém, gangréna pľúc, sepsa, úmrtie

Otvorené poranenia hrudníku a orgánov mediastina

Poranenia neprenikajúce cez parietálnu pleuru

Mechanizmus vzniku: tržné, bodné, sečné, strelné rany, pokúsanie
Rozsah poranenia: závisí od mechanizmu poranenia, množstva rán
Typy poranení: poranenie mäkkých tkanív, skeletu – rebrá, sternum, stavce
Diagnostika: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie (vylúčiť prienik pleurou), RTG
Terapia: ošetrenie a reparácia defektu, profylaxia tetanu
Komplikácie: infekcia rany, bronchopneumónia, kardiopulonálna insuficiencia (starší)

Poranenia prenikajúce cez parietálnu pleuru

Mechanizmus vzniku: bodné, strelné rany
Rozsah poranenia: závisí od veľkosti a množstva rán a hĺbke penetrácie
Typy poranení: pneumothorax, hemothorax, fluidothorax
Diagnostika: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, RTG, CT
Terapia: stabilizácia vitálnych funkcii, drenáž hrudníku
Komplikácie: progresia pneumothoraxu, krvácanie z a. intercostalis

Poranenie pľúc (otvorené)

Mechanizmus vzniku: transthorakálne (bodná, strelná rana), transtracheálne (endoskopia, barotrauma)
Rozsah poranenia: závisí od veľkosti a množstva rán a hĺbke penetrácie
Typy poranení: pneumothorax, hemothorax, fluidothorax
Diagnostika: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, tracheobronskopia, CT
Terapia: stabilizácia vitálnych funkcii, drenáž hrudníku, transfer na špecializované torakochirurgické pracovisko
Komplikácie: krvácanie, šokový stav, tenzný pneumothorax, mediastinitída, empyém, sepsa

Poranenie velkých dýchacích ciest – trachey a bronchov (otvorené)

Mechanizmus vzniku: transthorakálne (bodná, strelná rana)
Rozsah poranenia: závisí od veľkosti a množstva rán a hĺbke penetrácie
Typy poranení: pneumothorax, hemothorax, fluidothorax
Diagnostika: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, RTG, CT, tracheobronskopia
Terapia: stabilizácia vitálnych funkcii, transfer na špecializované torakochirurgické pracovisko
Špec. terapia: endotracheálna stentáž poraneného úseku, thorakotomická revízia mediastina
Komplikácie: respiračná insuficiencia, pneumomediastinum, ARDS, mediastinitída, sepsa

Poranenie pažeráka (otvorené)

Mechanizmus vzniku: transthorakálne (bodná, strelná rana)
Rozsah poranenia: závisí od veľkosti a množstva rán a hĺbke penetrácie
Typy poranení: závažné poranenie viacerých hrudných orgánov
Diagnostika: CT, RTG pasáž pažerákom (len vodný roztok, kaša je kontraindikovaná)
Terapia: stabilizácia vitálnych funkcii, transfer na špecializované torakochirurgické pracovisko
Komplikácie: akútna sepsa krátko po perforácii, mediastinitída, empyém

Poranenie srdca a veľkých ciev (otvorené)

Mechanizmus vzniku: transthorakálne (bodná, strelná rana)
Rozsah poranenia: závisí od veľkosti, množstva rán, miesta a hĺbke penetrácie
Typy poranení: závažné poranenie viacerých hrudných orgánov
Diagnostika: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, perikardiálna punkcia, diagnostika thorakotómia
Terapia: urgentná revizná a diagnostická thorakotómia
Komplikácie: okamžitá srdcová zástava, vykrvácanie, pneumothorax

Poranenie ductus thoracicus (otvorené)

Mechanizmus vzniku: transthorakálne (bodná, strelná rana), iatrogénne – thorakotomický výkon
Rozsah poranenia: závisí od veľkosti, množstva rán, miesta a hĺbke penetrácie
Typy poranení: poranenie ductus thoracicus
Diagnostika: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, RTG, CT, pleurálna punkcia
Terapia: drenáž hrudníku, torakotomická revízia
Komplikácie: súvisia s inými pridruženými poraneniami

Poranenia bránice (zavreté a otvorené)

Mechanizmus vzniku: zavreté – decelerácia, otvorené – transthorakálne (bodná, strelná rana), iatrogénne – operácia,
Rozsah poranenia: závisí od veľkosti poranenie, závažnejšie je poranenie vľavo
Typy poranení: poranenie ductus thoracicus
Diagnostika: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, RTG, CT
Terapia: sutura, plastika – sieťkou
Komplikácie: herniácia orgánov dutiny brušnej, inkarcerácia

Zdroj: Zdroje a literatúra