Predoperačné vyšetrenie

Cieľom predoperačného vyšetrenia je celkové zhodnotenie zdravotného stavu a možných perioperačných rizík, ktoré sa môžu počas operačného výkonu vyskytnúť. Komplexné predoperačné vyšetrenie vykonávajú internisti.

Lekári participujúci na vyšetrení pacienta pred operačným výkonom – internista, všeobecný lekár a anestéziológ sa musia zamerať na zvládnutie predoperačnej prípravy, operačného výkonu i pooperačného obdobia z pohľadu pacienta.

Okrem komplexného zhodnotenia kondície pacienta a stanovenia individuálneho rizika vo vzťahu k plánovanému operačnému výkonu, by predoperačné vyšetrenie malo rozhodnúť aj o potrebe odloženia operácie z dôvodu zníženia rizika, upozorniť na hroziace komplikácie a navrhnúť opatrenia na zníženie prípadného rizika.

Úprava medikácie v rámci predoperačného vyšetrenia

Hodnotenie ASA

Americká anestéziologická spoločnosť (American Society of Anesthesiologists) vytvorila klasifikáciu rizikovosti podľa fyzického stavu
pacienta – ASA klasifikácia, ktorá rozdeľuje pacientov na 5 skupín.

Zdroj: Zdroje a literatúra