Mastalgia a mastodýnia

Mastalgia a mastodýnia sú výrazy, ktoré znamenajú bolesť prsníkov pocit napätia či zvýšenú citlivosť prsníkov. Bolesť prsníkov patrí medzi najčastejšie problémy súvisiace s prsníkmi.

Etiopatogenéza

 • Cyklická bolesť prsníka – súvis s menštruačným cyklom
  • Vplyv gestagénov
  • Hormonálna antikoncepcia
  • Klimaktérium
  • Fibrocystická mastopatia a duktektázie
 • Necyklická bolesť prsníka – bez vzťahu k menštruáci
  • Nádor
  • Poranenie, kontúzia prsníka
  • Nevhodná podprsenka
  • Gigantomastia

Patogenéza:

Vplyv gestagénov v 2. fáze cyklu ⇒ dochádza k napĺňaniu terminálnych duktálno-lobulárnych
jednotiek sekrétom ⇒ zväčšeniu a pocit napätia

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • Gastrofibroskopia
 • Elektrokardiografia

V diagnostike treba rozlíšiť cyklickú bolesť od necyklickej. Následne treba doplniť klinické a zobrazovacie vyšetrenia prsníka, podľa potreby aj extramammárnych oblastí (RTG chrbtice, RTG pľúc, gastrofibroskopia, EKG a pod.).

Terapia

V liečbe sa uplatňuje zmena životného štýlu (obmedzenie fajčenia, kofeínu, pohybová aktivita), prípadne nesteroidné antiflogistiká. Kauzálne
sa liečia nádory prsníka a extramammárne príčiny.

Zdroj: Zdroje a literatúra