Benígne nádory hrubého čreva

Benígne nádory hrubého čreva sa vyskytujú približne u 7 – 20% ľudí, častejšie u mužov vo veku nad 50 rokov. Častejšie sa vyskytujú tzv. epiteliómy – polypy, teda stopkaté a nestopkaté nádory črevnej sliznice. Menej často sa vyskytujú mezenchýmalné nádory – lipóm, leiomyóm, hemangióm, fibróm, endometrióza.

Polypy hrubého čreva

Kolorektálny polyp je ohraničené tkanivo vyklenujúce sa do črevného lúmenu. Ide o heterogénnu skupinu obsahujúcu sesilné (prisadlé), pedunkulujúce, benígne či malígne, mukózne, submukózne či muskulárne lézie. Polypóza je stav, ktorý je definovaný prítomnosťou viacerých polypov v hrubom čreve.

Klasifikácia

 1. Adenómy (neoplastické polypy)
  • Tubulárny adenóm
  • Tubovilózny adenóm
  • Vilózny adenóm
 2. Hyperplastické polypy
 3. Zápalové polypy
  • Zápalový pseudopolyp
  • Benígna lymfoidná polypóza
 4. Hamartómy
  • Juvenilný polyp
   • Juvenilná polypóza hrubého čreva
   • Generalizovaná juvenilná gastrointestinálna polypóza
   • Cronkhiteov-Canadovej syndróm
  • Peutz-Jeghersova polypóza

Etiopatogenéza

Adenómy sú premalígne lézie a ich rutinné odstraňovanie znižuje incidenciu vzniku kolorektálneho karcinómu. Malígny potenciál závisí od veľkosti, rastového typu a stupňa epitelovej atypie. Karcinóm sa histologicky nájde až u 45% adenómov s veľkosťou viac ako 2cm. Pri adenóme veľkosti 1 – 2cm je nález karcinómu asi u 10% adenómov. Najčastejší malígny zvrat dochádza u vilózneho adenómu (40%).

Klinický obraz

 • Krvácanie z konečníka
 • Tenezmy, obstipácie
 • Hlien v stolici

Diagnostika

 • Kolonoskopické vyšetrenie
 • RTG irigografia
 • Histologické vyšetrenie

Po zistení patologického nálezu v hrubom čreve je potrebná jeho kolonoskopická bioptizácia definitívnym histologickým vyšetrením.

Terapia

 1. Endoskopická liečba
  • Odstránenie elektrokoagulačnou slučkou
 2. Chirurgická liečba
  • Resekcia postihnutého segmentu
  • Totálna kolektomia s ileo-rektoanastomózou

Chirurgická liečba je indikovaná len v prípade neúspešnej kolonoskopie, a v prípade, že je lézia veľká alebo je prítomných množstvo polypov.

Familiárna adenomatózna polypóza 

Familiárna adenomatózna polypóza je zriedkavé, ale závažné ochorenie, pretože u neliečených pacientov sa takmer u všetkých vyvinie po 40. roku života kolorektálny karcinóm. Toto ochorenia sa vyznačuje výskytom množstva polypov v celom hrubom čreve a rekte, pričom aborálnym smerom sa počet polypov zvyšuje.

Etiopatogenéza

 • Dedičné ochorenie – autozomálne dominantné (gén FAP na 5. chromozóme)

Klinicky má priebeh ochorenia 3 fázy:

 1. Latentná fáza (do veku 10. rokov)- polypy nie sú manifestné, kolonoskopia je negatívna
 2. Bezpríznaková fáza (detský a mladistvý vek) – polypy sú na kolonoskopii, ale bez príznakov ochorenia
 3. Príznaková fáza (dospelý vek) – polypy sa manifestujú krvácaním, mucínóznou hnačkou, kolikami brucha

Klinická obraz

 • Bolesti brucha
 • Krvácanie z konečníka
 • Hlien v stolici

Diagnostika

 • Kolonoskopické vyšetrenie

Na kolonoskopii je nález až stovky polypov pozdĺž celého hrubého čreva.

Terapia

 • Chirurgická liečba
  • Totálna proktokolektómia
  • Subtotálna kolektómia 

Totálna proktokolektómia eliminuje vznik kolorektálneho karcinómu, ponecháva však pacienta s trvalou ileostómiou. Z tohto dôvodu je často odporúčaná subtotálna kolektómia s ileo-rektoanastomózou, ktorá nevyžaduje terminálnu ileostómiu.

Mezenchýmové nádory

Lipómy môžu byť ťažšie odlíšitelné od slizničných nádorov, ale kolonoskopicky je možné diagnózu určit. Sú zvyčajne bezpríznakové, ale môžu spôsobovať črevné obštrukcie. V prípade symptomatologie sú indikované k odstráneniu.

Leiomyómy sa minimálne vyskytujú v hrubom čreva. Častejšie sa nachádzajú v tenkom čreve alebo v žalúdku. Niektoré leiomyómy môžu malignizovať.

Iné nádory a lézie

Medzi benígne nádory hrubého čreva patria aj neurofibrómy spojené s von Recklinghausenovou chorobou, teratómy, enterocystómy, lymfangiómy či kavernózne hemangiómy.

Endometrióza hrubého čreva je stav implantácie endometriálneho tkaniva v oblasti hrubého čreva. Môže infiltrovať ako sliznicu, tak aj hlbšie vrstvy steny hrubého čreva. Tieto ektopické tkanivá endometria cyklicky reagujú na hormonálne zmeny, čo sa prejavuje ich zápalom a fibrózou. Klinicky sa to prejavuje bolesťami brucha a krvácaním z konečníka počas menštruácie. Diagnóza sa stanoví kolonoskopicky alebo magnetickou rezonanciou.

Zdroj: Zdroje a literatúra