Derivácia moču

Derivácia moču znamená zabezpečenie odtoku moču z organizmu iným ako prirodzeným spôsobom. Medzi jednotlivé spôsoby derivácie moču patrí – nefrostómia, ureterálna stentáž, epicystostómia a katetrizácia močového mechúra transuretrálne.

Klasifikácia

Podľa časového obdobia: 
 1. Dočasná derivácia moču
 2. Trvalá derivácia moču
Podľa vyústenia:
 1. Vnútorná derivácia moču – vyúsťuje v tele
 2. Vonkajšia derivácia moču – vyúsťuje na tele
Podľa kontinencie: 
 1. Kontinentná derivácia moču
 2. Inkontinentná derivácia moču
Podľa spôsobu: 
 1. Priama derivácia moču – stomie
 2. Nepriama derivácia moču – katéter

Nefrostómia

Nefrostómia je definovaná ako drenáž dutého systému obličky navonok. Drén prechádza z obličkovej panvičky cez parenchým a brušnú stenu. Môže byť založená počas otvoreného operačného výkonu na obličke, ale častejšie je nefrostómia prevedená technikou perkutánnej punkcie.

Indikácie:

 • Supravezikálna obštrukcia akejkoľvek etiológie
  • konkrement
  • tumor
  • stenóza pyeloureterálneho prechodu alebo močovodu
  • iatrogenne poranenie močovodu
 • Dočasná alebo trvalá močová derivácia pri ochorení močového mechúra (nádory, močové fistuly)
 • Zabezbečenie prístupu a derivácie moču pri endoskopických operaciach obličiek a horných močových ciest
  • perkutánna operacia nefrolitiázy
  • operácia stenózy pyeloureterálneho prechodu
 • Intervenčné vyšetřovacie metódy – antegrádna pyeloureterografia

Kontraindikácie:

 • Nekorigovatelná koagulopatia
 • Nádory obličky
 • Výrazná kyfoskolióza
 • Extrémna obezita

Komplikácie: 

 • Perforácia dutého systému obličky
 • Poranenie parenchýmu obličky s krvácaním
 • Poranenie orgánov dutiny brušnej alebo retroperitonea
 • Dislokácia nefrostomického drénu
 • Infekcia, urosepsa 

Ureterálny stent 

Ureterálne stenty sú používané k zaisteniu derivácie moču močovodom alebo k jeho dlahovaniu (splintingu) po operácii. Proximálny koniec je stočený v obličkovej panvičke, distálny koniec v močovom mechúre. Tvar zakončenia stentu (pig-tail, J-stent, multicoil) brání jeho dislokácii.

Indikácie:

 • Obštrukcia močových ciest na úrovni močovodu
  • urolitiáza
  • striktura močovodu
  • tumory
  • retroperitoneálna fibróza
  • gravidita
 • Stavy po otvorených alebo endoskopických operáciach
  • pyeloplastika
  • endoskopická extrakcia konkrementu
 • Iatrogénne poranenie močovodu
 • Močová fistula

Komplikácie:

 • Perforácia močových cest, poranenie okolitých orgánov
 • Dislokácia stentu alebo cievky
 • Infekcia, urosepsa
 • Dyzurické ťažkosti, nefralgia, hematúria

Epicystostómia 

Epicystostómia je prevedenie drenáže moču suprapubicky zavedeným katétrom do močového mechúra. Je založená buď perkutánnou punkciou, alebo počas otvorenej operácie.

Indikácie:

 • Akútna retencia moču
 • Zabezpečenie derivácie moču pri subvezikálnej obštrukci či neurogénnom močovom mechúry
 • Poranenie močovej trubice
 • Niektoré typy operácii močovodu, močového mechúra, prostaty a močovej trubice
 • Sledovanie diurézy 

Kontraindikácie:

 • Nekorigovaná koagulopatia
 • Nádory prednej steny močového mechúra
 • Malá náplň močového mechúra pri punkčnom výkone
 • Patologické procesy v mieste punkcie (hernia)

Komplikácie:

 • Makroskopická hematúria
 • Poranenie zadnej steny močového mechúra alebo prostaty
 • Poranenie peritonea, tenkého alebo hrubého čreva
 • Infekcia v mieste vpichu
 • Hematóm brušnej steny
 • Urinózna fistula po odstránení drénu

Uretrálna katetrizácia

Viz: Katetrizácia močového mechúra

Zdroj: Zdroje a literatúra