Syndróm slepého vaku

Syndróm slepého vaku je definovaný ako hromadenie črevného obsahu v časti čreva, ktorá je vylúčená z pasáže, teda v divertikuloch čriev, pred stenózou čreva, v prívodnej kľučke pri end-to-side a side-to-side anastomózach, pri črevných obchádzkach – napr. ileo-transverzo anastomóze alebo pri gastro-entero anastomóze.

V stagnovanom črevnom obsahu sa rozmnožia baktérie, ktoré konzumujú  a spotrebúvajú vit. B12 a z toho dôvodu vzniká megaloblastická anémia. Disbakteriémia  zapríčiňuje poruchy konjugace žlčových kyselín s následným vznikom steatorey a hnačky.

Vzniká hypoproteinémia a hypokaliémia so stratou hmotnosti, zápal steny slepého vaku so stagnujúcim infikovaným črevným obsahom (edém steny, infiltrácia až perforácia).

Etiopatogenéza

 • Divertikul tenkého čreva
 • Stenóza úseku tenkého čreva
 • End-to-side a side-to-side anastomózy – prívodná kľučka
 • Ileo-transverzo anastomóza, gastro-entero anastomóza

Patogenéza:

 1. Stagnácia enterálneho obsahu ⇒ rozmnoženie baktérii
 2. Premnoženie baktérii vo vaku ⇒ lokálna spotreba vitamínu B12 ⇒ megaloblastická anémia 
 3. Disbakteriémia ⇒ porucha spätného vstrebávania konjungácie žlčových kyselín ⇒ steatorea 
 4. Dekonjugované žlčové kyseliny inhibujú transpotéry cukrov ⇒ cukry fermentujú na organické kyseliny ⇒ redukcia intraluminálneho pH ⇒ osmotická hnačka

Diagnostika

 • Anamnéza – predošlá operácia
 • RTG vyšetrenie – pasáž s kontrastom

Terapia

 • Chirurgická liečba
  • Revízia a resekcia slepého vaku

Zdroj: Zdroje a literatúra