Katetrizácia močového mechúra

Katetrizácia močového mechúra je proces zavedenia cievky / katétru (jednorázového alebo permanentného) cez močovú trubicu do močového mechúra.

Indikácie:

 • Presné meranie dennej diurézy
 • Diagnostika uroinfekcii, laboratórne vyšetrenie moču
 • Derivácia moču pri močovej retencii
 • Inkontinencia močového mechúra

Typy močových katétrov: 

A – Nelatonov
B – Couvelaireov
C – Tiemannov
D – Malecotov
E – Pezzerov
F – Folleyov
1 – ústie a vedenie moču
2 – ústie a kanál pre naplnene balóniku
 • Nelatonov (Robinsonov) katéter
 • Tiemannov katéter
 • Folleyov katéter permanentný
 • Couvelaireov katéter
 • Malecotov katéter
 • Pezzerov katéter

V praxi už viaceré močové katétre sú vybavené balónikom, tzn. že napríklad Nelatonov alebo Tiemannov katéter je možné fixovat a ponechat ako permanentný katéter.

Obvod katétra je rôzny a záleží od zvolenej veľkosti. Obvod a hrúbka PMK sa označuje podľa Charrierovej stupnice. Podľa konkrétnej hodnoty je možné vypočítať priemer PMK (d). Napr. CH = 24, potom o = 24 mm, d = 8 mm.

Komplikácie:

 • Uroinfekcia
 • Perforácia dolných močových ciest
 • Poranenie zvierača močovej trubice
 • Trvalá inkontinencia

Zdroj: Zdroje a literatúra