Popáleniny

Popálenina (combustio) alebo popáleninový úraz je poškodenie kože vplyvom tepla, chemicky, elektrickým prúdom alebo žiarením. Vo väčšine prípadov ide o popáleniny spôsobené teplom. V najhoršom prípade môže dôjsť k rozvoju choroby z popálenia, ktorá pacienta ohrozuje na živote, pričom začína popáleninovým šokom a končí septickým stavom.

Samotná závažnosť popáleninového úrazu je daná rosahom, lokalizáciou a stupňom poškodenia. Mezi ďalšie faktory závažnosti patrí spôsob, resp. mechanizmus  popálenia a zdravotný stav poškodeného pacienta (vek, komorbidity). Úraz elektrickým prúdom je závažný bez ohľadu na rozsah poranenia a lokalizácie.

Etiopatogenéza

Popáleninová trauma alebo termický úraz vzniká dostatočne dlhým, priamym alebo nepriamym pôsobením nadprahovej hodnoty tepelnej energie na organizmus.

 1. Suché popáleniny – plameň, horúci predmet, trenie (lano, povraz), nadmerné slnenie
 2. Mokré popáleniny – obarenina (para, horúca voda)
 3. Chemické popáleniny (poleptania) – koncentrované zásady, kyseliny

Vznik popáleninového hypovolemického šoku musíme predpokladať u popálenín väčších ako 5 % povrchu tela u detí a 20 % povrchu u dospelých pacientov.

Stupeň popáleniny

Stupeň poškodenia kože závisí na výške teploty a na dobe expozície tepla.

I. stupeň (začervenanie – erytém) 

 • Povrchová popálenina a postihuje iba epidermis.
 • Tieto popáleniny môžu byť ružové až červené, bez pľuzgierov, sú suché a môžu bolestivé.
 • K hojeniu zvyčajne dochádza do 5 až 10 dní bez zjazvenia.

II. stupeň (pľuzgier – bula) 

II.a stupeň
 • Relatívne povrchová popálenina epidermis a povrchovej časti dermis (papilárna vrstva).
 • Pľuzgiere sú prítomné, môžu byť stále neporušené.
 • Spodina homogénne červená alebo ružová a tlakom zbledne a znova prekrví (kapilárny návrat).
 • Tieto popáleniny sú bolestivé.
 • K hojeniu zvyčajne dochádza do 2 až 3 týždňov s minimálnym zjazvením.
II.b stupeň
 • Hlbšia a postihuje hlbšiu vrstvu dermis (retikulárna vrstva).
 • Pľuzgiere sú prítomné, môžu byť porušené.
 • Spodina škvrnitá a tlakom bledne pomaly (poškodený kapilárny návrat).
 • Tieto popáleniny sú minimálne bolestivé, citlivost len pri hlbokom tlaku.
 • K hojeniu zvyčajne dochádza do 3 – 6 týždňov so zjazvením.

III. stupeň (nekróza)

 • Hlboká a postihuje celú epidermis a dermis. Zasahujú až do podkožia.
 • Spodina rany je šedobiela a tlakom nebledne (bez kapilárnho návratu).
 • Tieto popáleniny nie sú bolestivé (poškodenie nervových zakončení).
 • K hojeniu zvyčajne dochádza po 8 týždňoch a vyžadujú si chirurgickú liečbu.

IV. stupeň (zuholnatenie) 

 • Hlboká a postihuje celú kožu, podkožie a zasahuje na fasciu svalov, prípadne na svaly až kosti.
 • Vyžaduje chirurgickú liečbu, rozsiahly debridement a kompletnú rekonštrukciu poškodených štruktúr.

Rozsah popálenin

Terapia

Prvá pomoc

 1. Okamžite chladiť studenou vodou (10–15 °C) po dobu 10–20 minút (bez ohľadu na rozsah)
 2. Po ochladení prikryť nepriľnavým obväzom, mikroténovým vreckom, fóliou na potraviny
 3. Transport do nemocnice na definitívne ošetrenie

Nemocničná liečba 

 1. Revízia rany – popáleniny (zhodnotiť rozsah popálenia)
  • Pľuzgiere neodstraňovať ! – dočasný kožný kryt
  • Buly perforovať, tekutinu nechat vytiecť
  • Aplikovať Flamigel s mastným tylom a zakryť sterilne
 2. Analgoterapia
 3. Infúzna terapia
  • Kryštaloidné roztoky (0,9 % NaCl alebo Ringerov roztok)
   4 ml x kg x % plochy = ml tekutín na 24 hodín

   • 1/2 objemu aplikovať za 8 hodín
   • 1/2 objemu aplikovať zvyšných 16 hodín
   • Diurézu sledovať á 1 hod. (0,5ml moču/kg/hod.)

Zdroj: Zdroje a literatúra