Ascites

Ascites je zvýšené množstvo voľnej tekutiny v dutine brušnej (norma je do 150 ml). Ascites býva sprevádzaný dyspepsiou, meteorismom, dýchavičnosťou a pohybovými ťažkosťami. Malé množstvo ascitu nemusí vyvolávať žiadne subjektivne ťažkosti.

Etiopatogenéza

 • Cirhóza pečene
 • Pravostranné srdcové zlyhávanie
 • Nefrotický syndróm
 • Karcinomatóza peritonea
 • MTS pečene
 • Pankreatitída
 • Venookluzívna choroba
 • Budd-Chiariho syndróm, trombóza v. portae
 1. Portálna hypertenzia ⇒ zvyšenie tlaku v sinusoidách pečeneprienik albumínu do extravaskulárneho priestoru
 2. Zvýšenie prechodu tekutín do interstícia pečene
 3. Tekutina je drénována lymfatickými cestami  ⇒ nedostatočnosť drenážetekutina uniká povrchom pečene do peritoneální dutiny
 4. Vznik ascitu

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Diagnostická punkcia
 • SAAG

Pri fyzikálnom vyšetrení je brucho nad niveau, prípadne môže byť vyhľadený pupok, ev. umbilikálnu kýlu. Pohmatom môže byť brucho mäkké, ev. tvrdé pri tenznom ascite. USG vyšetrenie preukáže už aj malé množstvo peritoneálnej tekutiny. Ascites sa na USG zobrazuje ako anechogénna tekutina. Tekutina môže byť vizualizovaná aj na iných zobrazovacích metodách (CT, MRI).

Pri záchyte ascitu, alebo pri náhlom zhoršení stavu pacienta s chronickým ochorením pečene, je indikována diagnostická punkcia ascitu a vyšetrenie laboratornych parametrov ascitické tekutiny.

 • Biochemické vyšetrenie – pH, glukóza, celková bielkovina, albumín, laktát dehydrogenáza, TAG, amylázy, onkomarkery
 • Mikroskopické vyšetrenie – prítomnosť erytrocytov, leukocytov
 • Cytologické vyšetrenie – prítomnosť malígnych buniek
 • Kultivačné vyšetrenie – prítomnosť bakterii

SAAG (Serum-Ascites Albumin Gradient) je rozdiel medzi množstvom albumínu v sére a množstvom albumínu v ascite. Vďaka SAAG je možné priblížiť etiológiu vzniku ascitu.

Serum-Ascites Albumin Gradient:

{\displaystyle {\textrm {SAAG}}=({\textrm {S-albumin}})-({\textrm {albumintekutinyascitu}})}

 • Ascites s vysokým SAAG – tj. SAAG > 1,1 g/dl (11 g/l)
  • v ascite je málo proteinov , jedná sa o transudát
  • etiológia: portálna hypertenzia, hypoalbuminémia, Budd-Chiariho syndróm
 • Ascites s nízkým SAAG – tj. SAAG < 1,1 g/dl (11 g/l)
  • v ascite je veľa proteinov, jedná sa o exsudát
  • etiológia: malignita, infekcia, pankreatitída, TBC, nefrotický syndróm

Terapia

 1. Kauzálna liečba
  • Alkoholová cirhóza pečene
  • Vírusová cirhóza pečene
  • Portálna hypertenzia – b-blokátory (karvedilol)
 2. Reštricia solí na 1,5 – 2g denne (reštrikcia tekutína až pri hyponátriémii)
 3. Diuretiká
  • Spironolaktón – úvodná dávka 100mg/d, ev. + 100mg á 7 dní (max 400mg)
   • CAVE! hyperkaliémia
  • Furosemid – úvodná dávka 40mg/d, ev. + 40mg á 7 dní (max. 120mg)
   • Pridáva sa pri nedostatočnej odpovedi na spironolaktón a hyperkaliémii
 4. Paracentéza – punkcia až pri objemnom ascite
 5. Albumín i.v. > 5 litrov ascitu
 6. TIPS – transjugulárny intrahepatálny portosystémový shunt
 7. Umelá peritoneovenóznej spojky (Le Veenova, Denverská) – drenáž ascitu priamo do centrálnej žily
 8. Splenorenálny shunt

Zdroj: Zdroje a literatúra