Základný chirurgický kmeň – otázky na skúšku

Otázky na skúšku – základny chirurgický kmeň (Česká republika)

1. Okruh otázok 

 1. Ochorenia pažeráka 
 2. Zlomeniny – základy diagnostiky a liečby 
 3. Základy starostlivosti o chirurgického pacienta na štandardnom lôžku

2. Okruh otázok 

 1. Ochorenia žalúdka 
 2. Poranenia pľúc a rebier 
 3. Zásady preväzovania chirurgických rán 

3. Okruh otázok

 1. Ochorenia pľúc 
 2. Zlomeniny panvy 
 3. Krvné transfúzie 

4. Okruh otázok

 1. Vredová choroba gastroduodena
 2. Popáleniny 
 3. Žilové vstupy 

5. Okruh otázok 

 1. Ochorenia tenkého čreva 
 2. Pneumothorax 
 3. Zásady ATB terapie 

6. Okruh otázok

 1. Apendicitída 
 2. Poranenie mäkkého kolena 
 3. Šok – zásady ošetrenia 

7. Okruh otázok 

 1. Nádory hrubého čreva
 2. Komplikácie zlomenín 
 3. Drény – typy a spôsoby ošetrenia 

8. Okruh otázok

 1. Nešpecifické črevné zápalové ochorenia 
 2. Pľúcna embólia 
 3. Liečba bolesti 

9. Okruh otázok 

 1. Divertikulárna choroba 
 2. Kránicerebrálne poranenie 
 3. Poranenia sleziny 

10. Okruh otázok 

 1. Ochorenia anorekta 
 2. Poranenia šliach – príčiny, diagnostika, možnosti liečby 
 3. Zásady infúznej liečby 

11. Okruh otázok

 1. Ochorenia pečene
  1. Vírusové hepatitídy
  2. Steatóza pečene
  3. Cirhóza pečene
  4. Primárna biliárna cirhóza
  5. Autoimunitné ochorenia pečene
  6. Ochorenia intra- a extrahepatálnych žlčových ciest
  7. Primárna sklerotizujúca cholangitída
  8. Wilsonova choroba
  9. Cysta a absces pečene
  10. Akútne zlyhanie pečene
  11. Benígne nádory pečene
  12. Malígne nádory pečene
 2. Tupé poranenia brucha 
 3. Základy diagnostiky NPB 

12. Okruh otázok 

 1. Nádory pečene, metastázy pečene 
 2. Zlomeniny panvy
 3. Katetrizácia, derivácia moču 

13. Okruh otázok 

 1. Ascites 
 2. Poranenia sleziny 
 3. Stómie 

14. Okruh otázok

 1. Cholecystolitiaza 
 2. Poranenia hrudníku 
 3. Základy parenterálnej výživy

15. Okruh otázok 

 1. Cholelithiáza
 2. Poranenia krčnej chrbtice 
 3. Nutrícia, hodnotenie, možnosti 

16. Okruh otázok 

 1. Ochorenia pankreasu 
 2. Poranenia kolenného kĺbu 
 3. Monitorácia v intenzívnej starostlivosti

17. Okruh otázok

 1. Karcinóm pankreasu 
 2. Poranenia miechy 
 3. Zásady hemostázy v chirurgii 

18. Okruh otázok 

 1. Pankreatitída
 2. Zlomeniny femuru
 3. Starostlivost o ranu

19. Okruh otázok 

 1. Hernie
 2. Luxácia ramena
 3. Nehojáce sa rany

20. Okruh otázok 

 1. Portálna hypertenzia 
 2. Penetrujúce poranenia brucha 
 3. Imobilizovaný pacient – zásady starostlivosti

21. Okruh otázok 

 1. Krvácanie v hornej časti GIT 
 2. Poranenie pečene 
 3. Základy pooperačnej starostlivosti 

22. Okruh otázok 

 1. Krvácanie v dolnej časti GIT
 2. Luxácia lakťa 
 3. Predoperačná príprava 

23. Okruh otázok 

 1. Náhle príhody brušné 
 2. Popáleniny 
 3. Príprava GIT pred operáciou 

24. Okruh otázok

 1. Zápalové náhle príhody brušné 
 2. Zlomeniny humeru 
 3. Zásady ATB profylaxie 

25. Okruh otázok 

 1. Ileus, klasifikácia, dig. dg
 2. Poranenie veľkých ciev 
 3. Zásady ATB liečba 

26. Okruh otázok 

 1. Peritonidídy 
 2. Poranenie a ošetrenie nervov 
 3. Predoperačné vyšetrenie 

27. Okruh otázok 

 1. Ochorenia štítnej žľazy a prištítných teliesok 
 2. Hemoperitoneum 
 3. Základy rehabilitácie 

28. Okruh otázok

 1. Ochorenia prsníka 
 2. Zlomeniny predkolenia 
 3. Možnosti anestézie 

29. Okruh otázok 

 1. Cievne ochorenia, trombózy, embólie 
 2. Zlomeniny členka 
 3. Pacient v bezvedomí 

30. Okruh otázok 

 1. Tromboembolická choroba, prevencia a liečba 
 2. Zlomeniny kľúčnej kosti 
 3. Skórovacie systémy a ich význam 

31. Okruh otázok 

 1. Nádory mäkkých tkanív 
 2. Bodné a strelné poranenia 
 3. Právne aspekty chirurgických výkonov