Radiačná enteropatia

Radiačné žiarenie pôsobí na GIT zastavením bunkového delenia v črevných kryptách. Vystavenie žiareniu spôsobuje edém a ulceráciu sliznice. Nakoniec sa sliznica stenšuje, čo vedie k malabsorpcii. Radiačná enteropatia je bežná pri ožarovaní panvy, zvyčajne pri radioterapii karcinómu konečníka alebo pri onkogynekologických ochoreniach.

Najčastejším príznakom enteropatie je bolesť brucha, hnačka a rektorágia. Interval medzi časom ožiarenia a nástupom symptómov môže byť od 2 mesiacov do 2 rokov. 

Liečba je konzervatívna, s korekciou nutričných nedostatkov. Niektorí pacienti s rozsiahlym ochorením tenkého čreva a ťažkou malabsorpciou vyžadujú parenterálnu výživu. Chirurgická liečba je indikovaná pri perforácii alebo ileóznom stave. 

Zdroj: Zdroje a literatúra