Otvorený ductus arteriosus Botalli

PDA – perzistujúci ductus arteriosus

Otvorený ductus arteriosus (ductus arteriosus persistens, ductus arteriosus patens, Botalova dučej) je cievne spojenie istmickej časti aorty a pľúcnice. Tvorí asi 10 – 15 % zo všetkých VVCHS (v novorodeneckom veku je najčastejšou VCHS). Dievčatá sú postihnuté 3x častejšie, a je dokázaný familiárny výskyt. Často sa výskytuje ako súčasť viacerých vrodených chýb srdca. Liečba pozostáva v chirurgickej resekcii alebo ligatúre, prípadne možno defekt zavrieť medikamentózne inhibíciou prostaglandínov.

 • Hemodynamiku chyby zlepšuje:
  • Transpozícia veľkých ciev
  • Atrézia pľúcnice
 • Hemodynamiku chyby zhoršuje:
  • koartácia aorty

Etiopatogenéza

 1. Prietok cez pľúcny obeh ⇒ ľavá predsieň a ľavá komora = objemové preťaženie ľavého srdca
  • Preťaženie srdca nastáva až vtedy, ak:
   • je skrat veľký
   • sa zvýši odpor v pľúcnom riečisku
 2. Vzostup pľúcnej cievnej rezistencie ⇒ zmenšenie tlakového gradientu ⇒ zmenšenie ľavo-pravého skratu
 3. Zvýšený odpor v pľúcnom riečiskuhypertrofia PK, jej preťaženie a zlyhanie (pravá komora sa zvyčajne nepreťažuje ani tlakovo ani objemovo)

Klinický obraz

Klinický obraz závisí od viacerých faktorov, a to najmä od:
 • veľkosti komunikácie medzi aortou a pľúcnicou
 • vzťahu medzi pľúcnym a systémovým cievnym odporom
 • schopnosti myokardu odolávať objemovému preťaženiu

Malý ductus arteriosus

 • Deti sú asymptomatické, s neporušeným psychomotorickým vývinom

Stredné veľký ductus arteriosus

 • Známky ľavostranného zlyhania srdca
 • Horšie pije a horšie prospieva, je dráždivé
 • Tachypnoe
 • Viditeľný zdvíhavý úder hrotu

 Veľký ductus arteriosus

 • Závažné príznaky z veľkého ľavo-pravého skratu a objemového zaťaženia ľavého srdca
 • Opakované respiračné infekty – spastické bronchitídy
 • Pri pití sa rýchlo unaví

Diagnostika

 • Klinické vyšetrenie
 • Echokardiografia
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

Základným klinickým vyšetrením je posluch. Auskultačný nález s kontinuálnym systolicko-diastolickým  šelestom. Echokardiografia zobrazí tok krvi cez ductus arteriosus. Na RTG snímke je zvýraznená cievna kresba. CT vyšetrenie rovnako zobrazí prítomnosť samotného duktu.

CT hrudníku: Botallova dučej medzi aortou a ľavou pumonálnou artériou (tesne nad bifurkáciou truncus pulmonalis)

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Indometacín
  • Ibuprofén
 2. Chirurgická liečba
  • Resekcia ductus arteriosus
  • Ligatúra ductus arteriosus

Resekcia alebo ligatúra ductus arteriosus je kontraindikovaná len v prípade ťažkej pľúcnej hypertenzie s ireverzibilnými zmenami pľúcnych ciev.

Indometacín je inhibítor prostaglandínov. Ibuprofén bráni syntéze prostaglandínov (metabolitov kyseliny arachidonovej). Indometacin aj ibuprofén bránia účinku prostaglandínov (každý svojim spôsobom), čo spôsobí uzavretie otvoreného duktu. Práve účinok prostaglandínov ponecháva ductus otvorený. V prípadoch, kedy je nutné zachovať otvorený ductus, je práve metódou voľby aplikácia prostaglandínov.

Zdroj: Zdroje a literatúra