Bronchiálna astma

Astma je záchvatovitá dušnosť spôsobená reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest. Vzniká následkom chronického zápalového postihnutia bronchiálneho systému s jeho hyperreaktivitou. Prevalencia astmy je 5-10%, pričom pred 30. rokom života dominuje astma na alergickom podklade.

Klasifikácia

 1. Alergická brocnhiálna astma (extrinsic asthma) – alergická reakcia (I. typu – IgE) na inhalačné alergény
 2. Nealgerická bronchiálna astma
  • Analgetická astma
  • Infekčná astma
  • Postexpozičná astma – chemicko-toxické noxy
  • Astma následkom GERD

Etiopatogenéza

 • Studený vzduch, telesná záťaž, aerosoly
 • Dym, plyny, prach
 • Alergická rinitída

Patogenéza:

 1. Expozícia alergénu ⇒ aktivácia a degranulácia mastocytov, eozínofilov, T-lymfocytov
 2. Zápal bronchiálnej sliznice ⇒ uvoľnenie mediatorov (histamin, leukotrieny, bradykinín)
 3. Bronchiálna hyperreaktivita ⇒ bronchokonstrikcia 
 4. Edém sliznice
 5. Chronická zápalová reakcia

Klinický obraz

 • Záchvaty dýchavičnosti s pískotom
 • Kašel
 • Riedke a sklovité spútum

Komplikácie:

 1. Akútne komplikácie 
  • Status asthmaticus – rezistentný na B2-sympatomimetiká
 2. Chronické komplikácie 
  • Emfyzém pľúc 
  • Respiračná insuficiencia 
  • Pľúcna hypertenzia 
  • Cor pulmonale 

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie, Astrup
 • RTG vyšetrenie
 • Spirometria
 • Alergologické vyšetrenie – intrakutánne testy, IgE, provokačný test

Pri fyzikálnom vyšetrení nález tachykardie, zvučný poklep a nízko položená bránica. Auskultačný nález zostreného dýchania a pískoty, predĺžené exspirium a exspiračný stridor. Laboratorne v krvnom obraze je nález eozínofílie, ev. zvýšené CRP.

RTG hrudníku s nálezom emfyzematózneho hrudníku, nízko uložená bránica, úzky srdcový tieň.

Terapia

 1. Glukokortikoidy 
  • Inhalačné kortikosteroidy – beklometazon, flutikazon 
  • Perorálne kortikosteroidy – prednison 
 2. Β-sympatomimetiká 
  • Inhalačné krátkodobéfenoterol, salbutamol, terbutalin
  • Inhalačné dlhodobéformoterol
  • Systémové reproterol, terbutalin
 3. Anticholinergikáipratropiumbromid (Atrovent), ev. v kombinácii s fenoterolom (Berodual)
 4. Antagonisty receptorov pre leukotrienymontelukast (Singulair)
 5. Stabilizátory mastocytovnedokromil, ketotifen

Prvá pomoc pri astmatickom záchvate – mnemotechnická pomôcka “O SHIT” !

O – oxygen, S – Salbutamol, H – Hydrokortizón, I – Ipratropiumbromid, T – Teofylín

Zdroj: Zdroje a literatúra